22 aug 2014 12:59

23 jan 2015 15:48

Olagligt bryggdäck måste tas bort

Länsstyrelsen har polisanmält ett misstänkt miljöbrott som gäller strandskydd i naturreservatet Vristulven. En Mariestadsbo har enligt naturvårdsenheten ett otillåtet bryggdäck vid sin fastighet.