25 aug 2014 16:41

07 jan 2015 10:17

Skövdekrögare prickas

En restaurangägare i Skövde prickas av socialförvaltningen för att inte ha levt upp till kraven i alkohollagen.

Åtgärden är en följd av de kontroller som Skatteverket vid två tillfällen, i oktober 2013 och februari 2014, gjorde på restaurangen.

Vid det första tillfället kontrollerades personalliggaren och vid det andra tillfället kassaregistret.

Vid kontrollen av personalliggaren var fyra personer verksamma i lokalen men inga noteringar fanns i personalliggaren. Även för dagen innan saknades noteringar i liggaren.

Då kassaregistret kontrollerades var växelkassan inte registrerad i kassaregistret.

Socialförvaltningen har nu beslutat att tilldela restaurangens ägare en erinran, vilket är den lindrigaste formen av prickning. ”De brister som Skatteverket uppdagat kan på ytan verka rätt små, men ser man vilka konsekvenser de kan ge så är de inte små”, skriver Annette Gudmundsson, enhetschef på socialkontoret i beslutet.

Åtgärden är en följd av de kontroller som Skatteverket vid två tillfällen, i oktober 2013 och februari 2014, gjorde på restaurangen.

Vid det första tillfället kontrollerades personalliggaren och vid det andra tillfället kassaregistret.

Vid kontrollen av personalliggaren var fyra personer verksamma i lokalen men inga noteringar fanns i personalliggaren. Även för dagen innan saknades noteringar i liggaren.

Då kassaregistret kontrollerades var växelkassan inte registrerad i kassaregistret.

Socialförvaltningen har nu beslutat att tilldela restaurangens ägare en erinran, vilket är den lindrigaste formen av prickning. ”De brister som Skatteverket uppdagat kan på ytan verka rätt små, men ser man vilka konsekvenser de kan ge så är de inte små”, skriver Annette Gudmundsson, enhetschef på socialkontoret i beslutet.

  • Lars Berthilsson