26 aug 2014 10:54

07 jan 2015 09:58

Skövdekrögare prickas

Personalen inte registrerad

En restaurangägare i Skövde prickas av socialförvaltningen för att ha brutit mot alkohollagen.

Åtgärden är en följd av de kontroller som Skatteverket vid två tillfällen, i oktober 2013 och februari 2014, gjorde på restaurangen.

Vid det första tillfället kontrollerades personalliggaren och vid det andra tillfället kassaregistret.

Inte små konsekvenser

Vid kontrollen av personalliggaren var fyra personer verksamma i lokalen men inga noteringar fanns i personalliggaren. Även för dagen innan saknades noteringar i liggaren.

Då kassaregistret kontrollerades var växelkassan inte registrerad i kassaregistret.

Kommunens socialförvaltning har nu beslutat att tilldela restaurangens ägare en erinran. ”De brister som Skatteverket uppdagat kan på ytan verka rätt små, men ser man vilka konsekvenser de kan ge så är de inte små”, skriver Annette Gudmundsson, enhetschef på socialförvaltningen, i beslutet.

Svarta löner

Prickningen motiveras med att om personalen inte registrerar sig i personalliggaren är det inte möjligt att kontrollera om rätt lönesummor betalas ut. ”Kravet på personalliggare har tillkommit på grund av att branschen betalt ut mycket svarta löner”, sägs det i beslutet.

Kravet på registrering av växelkassan i kassaregistret är till för att det ska vara möjligt att kontrollera att alla intäkter bokförs korrekt. All inslagen kontant försäljning och inslagen växelkassa ska stämma överens med de kontanter som finns i kassan vid tidpunkten för kontroll. Slås inte växelkassan in blir det omöjligt att kontrollera att detta stämmer.

Åtgärden är en följd av de kontroller som Skatteverket vid två tillfällen, i oktober 2013 och februari 2014, gjorde på restaurangen.

Vid det första tillfället kontrollerades personalliggaren och vid det andra tillfället kassaregistret.

Inte små konsekvenser

Vid kontrollen av personalliggaren var fyra personer verksamma i lokalen men inga noteringar fanns i personalliggaren. Även för dagen innan saknades noteringar i liggaren.

Då kassaregistret kontrollerades var växelkassan inte registrerad i kassaregistret.

Kommunens socialförvaltning har nu beslutat att tilldela restaurangens ägare en erinran. ”De brister som Skatteverket uppdagat kan på ytan verka rätt små, men ser man vilka konsekvenser de kan ge så är de inte små”, skriver Annette Gudmundsson, enhetschef på socialförvaltningen, i beslutet.

Svarta löner

Prickningen motiveras med att om personalen inte registrerar sig i personalliggaren är det inte möjligt att kontrollera om rätt lönesummor betalas ut. ”Kravet på personalliggare har tillkommit på grund av att branschen betalt ut mycket svarta löner”, sägs det i beslutet.

Kravet på registrering av växelkassan i kassaregistret är till för att det ska vara möjligt att kontrollera att alla intäkter bokförs korrekt. All inslagen kontant försäljning och inslagen växelkassa ska stämma överens med de kontanter som finns i kassan vid tidpunkten för kontroll. Slås inte växelkassan in blir det omöjligt att kontrollera att detta stämmer.

  • Lars Berthilsson