26 aug 2014 04:00

23 jan 2015 15:49

"Har fått mycket uppskattning från kollegorna"

Per Gustafsson var en av de första poliserna som vågade träda fram och kritisera både ledning och lönesystem. Han ångrar inte sin medverkan i en SLA-artikel som ledde till stor uppmärksamhet.
– Hoppas att det bidrog till något positivt för alla kollegor.

Skövdepolisen Per Gustafsson satte ord på den ilska och frustration som många polismän känner. Det handlade om missnöje med löner och arbetsvillkor – men också med arbetsgivaren.

Han var med i SLA i början av juli. Efter det blev uppmärksamheten kring honom stor. Han fick svara på frågor i både radio och andra tidningar och trots att uppmärksamheten blev större än han hade kunnat tro, ångrar han inget.

– Nej, jag gjorde det som kändes rätt. När jag var med i SLA kände jag att det var dags att ge ett ansikte åt det missnöje som finns, att det inte längre duger att vi poliser bara knyter näven i fickan. I bland måste man säga ifrån.

”En pusselbit”

Efteråt har han fått mycket uppskattning från kollegorna – i korridoren, via telefon, sms och mejl.

– Många har uttryckt tacksamhet och sagt att det var starkt gjort. Det känns jätteskönt. Och det ledde ju dessutom till att flera vågade träda fram.

Förhoppningsvis, säger han, är hans kritik en liten pusselbit i att Rikspolisstyrelsen i dagarna faktiskt skrev på ett avtal där lägsta lönen höjs till från 21 300 till 24 500.

– Det gjordes ju verkligen i sista stund innan vår planerade manifestation i Stockholm i söndags, så arbetsgivaren måste ju påverkats av att poliser runt om i landet höjde rösten.

Tyst från ledningen

I SLA i juli kritiserade Per Gustafsson ledningens bemötande som enligt honom varken skapar förtroende eller trygghet. Han hävdade också att ledningen hade lågt i tak gällande yttrandefriheten. Men trots kritiken mot ledningen har det varit helt tyst från det hållet.

Men kanske har hans mediamedverkan ändå legat honom i fatet. Under måndagen fick han nämligen veta att han tilldelats betyget A som polis – A (bra), B (bättre) och C (bäst).

– Om min kritik påverkat går ju inte att bevisa, varken jag eller kollegor har fått någon egentligen motiveringen, den motivering som getts är inte personlig. Men jag förväntade mig inte något annat än A.

Och faktum är att han av solidariska skäl också gått ut och sagt att han vill ha det lägsta betyget.

– Det finns kollegor som har både mer erfarenhet och kunskap än jag som fått A, så varför skulle jag då få högre?

Skövdepolisen Per Gustafsson satte ord på den ilska och frustration som många polismän känner. Det handlade om missnöje med löner och arbetsvillkor – men också med arbetsgivaren.

Han var med i SLA i början av juli. Efter det blev uppmärksamheten kring honom stor. Han fick svara på frågor i både radio och andra tidningar och trots att uppmärksamheten blev större än han hade kunnat tro, ångrar han inget.

– Nej, jag gjorde det som kändes rätt. När jag var med i SLA kände jag att det var dags att ge ett ansikte åt det missnöje som finns, att det inte längre duger att vi poliser bara knyter näven i fickan. I bland måste man säga ifrån.

”En pusselbit”

Efteråt har han fått mycket uppskattning från kollegorna – i korridoren, via telefon, sms och mejl.

– Många har uttryckt tacksamhet och sagt att det var starkt gjort. Det känns jätteskönt. Och det ledde ju dessutom till att flera vågade träda fram.

Förhoppningsvis, säger han, är hans kritik en liten pusselbit i att Rikspolisstyrelsen i dagarna faktiskt skrev på ett avtal där lägsta lönen höjs till från 21 300 till 24 500.

– Det gjordes ju verkligen i sista stund innan vår planerade manifestation i Stockholm i söndags, så arbetsgivaren måste ju påverkats av att poliser runt om i landet höjde rösten.

Tyst från ledningen

I SLA i juli kritiserade Per Gustafsson ledningens bemötande som enligt honom varken skapar förtroende eller trygghet. Han hävdade också att ledningen hade lågt i tak gällande yttrandefriheten. Men trots kritiken mot ledningen har det varit helt tyst från det hållet.

Men kanske har hans mediamedverkan ändå legat honom i fatet. Under måndagen fick han nämligen veta att han tilldelats betyget A som polis – A (bra), B (bättre) och C (bäst).

– Om min kritik påverkat går ju inte att bevisa, varken jag eller kollegor har fått någon egentligen motiveringen, den motivering som getts är inte personlig. Men jag förväntade mig inte något annat än A.

Och faktum är att han av solidariska skäl också gått ut och sagt att han vill ha det lägsta betyget.

– Det finns kollegor som har både mer erfarenhet och kunskap än jag som fått A, så varför skulle jag då få högre?