26 aug 2014 19:45

23 jan 2015 15:49

Inte förberedda på att möta döden

I de flesta sjuksköterskors yrkesvardag ingår att vårda döende patienter men många blivande sjuksköterskor känner sig oförberedda och rädda inför mötet med patienter i livets slutskede.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie intervjuat 222 sjuksköterskestudenter vid bland annat Högskolan i Skövde om hur de resonerar kring att vårda döende patienter, deras tankar kring hur man kan stöttar och samtalar med patienten och deras egna känslor inför mötet med döende.

Även om många studenter ser döden som en naturlig del av livet, känns tanken på döden obegriplig och skrämmande för många.

– Hos de flesta väcker tanken på döden känslor av hjälplöshet, osäkerhet och otillräcklighet. En del anser det naturligt att prata om den, andra tycker att döden är det värsta som kan hända och har svårt med tanken på att behöva prata om den, säger Susann Strang, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Många studenter uttryckte att de inte vet vad man ska svara på patienternas frågor, och samtidigt anser en stor del av studenter att det är sjuksköterskans ansvar att vara stark inför patienterna.

– Här kan utbildningarna ta en mer aktiv roll genom att tidigt hitta de studenter som känner en stark rädsla att möta och vårda döende patienter, och erbjuda dem handledning, utbildning och stöd.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie intervjuat 222 sjuksköterskestudenter vid bland annat Högskolan i Skövde om hur de resonerar kring att vårda döende patienter, deras tankar kring hur man kan stöttar och samtalar med patienten och deras egna känslor inför mötet med döende.

Även om många studenter ser döden som en naturlig del av livet, känns tanken på döden obegriplig och skrämmande för många.

– Hos de flesta väcker tanken på döden känslor av hjälplöshet, osäkerhet och otillräcklighet. En del anser det naturligt att prata om den, andra tycker att döden är det värsta som kan hända och har svårt med tanken på att behöva prata om den, säger Susann Strang, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Många studenter uttryckte att de inte vet vad man ska svara på patienternas frågor, och samtidigt anser en stor del av studenter att det är sjuksköterskans ansvar att vara stark inför patienterna.

– Här kan utbildningarna ta en mer aktiv roll genom att tidigt hitta de studenter som känner en stark rädsla att möta och vårda döende patienter, och erbjuda dem handledning, utbildning och stöd.