26 aug 2014 09:00

23 jan 2015 15:49

Katarina Jonsson var nära att sluta

TOPPKANDIDATERNA

Katarina Jonsson (M) är redo för en ny mandatperiod, men avslöjar också att hon var nära att lämna sina politiska uppdrag i vintras.
– Jag tappade självförtroendet och ifrågasatte mig själv, säger hon i SLA:s intervjuserie med toppkandidaterna i kommunvalet.

Första mandatperioden som kommunens ledande politiker beskriver hon som en berg- och dalbana, där dalarna till slut blev riktigt djupa.

– I våras var jag tvungen att ha ett allvarligt samtal med mig själv om framtiden. Jag kände att jag inte var mig själv längre. I stället för att använda mina egna styrkor, att bygga lag och entusiasmera andra, blev jag någon annan och jag försökte uttrycka mig annorlunda. Jag tappade självförtroende och då kan ingen annan tro på mig heller, säger Katarina Jonsson.

Blev inkapslad

Krisen hade flera orsaker och hade byggts upp under en tid. Privat levde hon med sorgen och saknaden efter maken Kjell som gick bort 2011. I jobbet handlade det om att hitta rätt i alla förväntningar som finns på kommunstyrelsens ordförande.

Hon gör en liknelse med de delbara ryska babusjkadockorna. Längst in finns Katarina, men skalen representerar alla olika uppdrag för bland annat Moderaterna, kommunstyrelsen, Skaraborg och Västsverige.

– Jag som person blev inkapslad när jag skulle förhålla mig till alla de nya rollerna.

Tankarna gick så långt att hon under en period övervägde att lämna politiken, men i våras kom vändningen. E20-uppgörelsen var en politisk framgång som hade betydelse, men också att hon hittade tillbaka tron på sin egen kapacitet.

– Jag är ingen som brukar ge upp och om jag skulle hoppa av skulle en del säga att det inte gick för att jag var kvinna. Jag bestämde mig för att jag ska klara det och i dag har jag kommit över det här. Jag insåg att jag har mycket kvar att ge och jag tycker att uppdraget är fantastiskt kul.

Så varför berättar du det nu i en intervju inför valet?

– Jag vill vara ärlig mot väljarna. Nu tvivlar jag inte längre på mig själv, utan vet vad jag är bra på och vet att det räcker.

Hittat rätt

Hon säger att hon känner ett bra stöd från sin egen partigrupp och att hon och kommunalrådskollegan Leif Walterum hittat rätt i sin i yrkesrelation efter en lite gnisslig inledning.

Hon säger att hon vill bygga vidare på de satsningar som har gjorts under mandatperioden. Skövde som draglok för hela Skaraborg är något som Jonsson ofta återvänder till.

– Vi måste lyfta oss ytterligare i de gemensamma utmaningar vi har i Skaraborg. Befolkningstillväxten är något som alla partier vill ha, men det är vägen dit som skiljer oss åt. Bostäder, jobb och livsmiljöer är avgörande för att Skaraborgs kommuner ska växa tillsammans. Vi har fyra fokusområden i bostäder, utbildning, nya branscher och befolkningstillväxt som vi satsar på, säger Katarina Jonsson.

Högskolan viktig

I Skövde gäller det att proaktivt fortsätta stötta basindustrin säger Katarina Jonsson som även lyfter fram högskolans betydelse.

– Högskolans framgång är avgörande för att vi ska fortsätta locka unga till Skövde. Högskolan har gjort en resa och stärkt sina tidigare svaga sidor. Där har Sigbritt Karlsson gjort ett fantastiskt jobb.

Skövde kommun går från 2015 in i en helt ny tjänstemannaorganisation.

– Vi jobbar för att få en organisation där vi möter behovet på bästa sätt. Företagsklimatet, servicen till medborgarna och samarbetet med den sociala sektorn vill vi utveckla. Kommunen ska stå för det lagstadgade, men mycket annat kan bli dubbelt så bra om vi gör det tillsammans med föreningar och andra.

Hon betonar samarbetet med de övriga borgerliga partierna och betydelsen av egen majoritet för Alliansen. Frågan är om majoriteten kommunalt den här gången kommer att klara sig igenom de snåla opinionsvindar som blåser för Alliansen centralt.

– Jämfört med många andra kommuner i Skaraborg där läget varit mer osäkert har Skövde haft en stor fördel i att det varit en stark majoritet. Det ger stabilitet i längden och det har gynnat Skövde, säger Katarina Jonsson.

Första mandatperioden som kommunens ledande politiker beskriver hon som en berg- och dalbana, där dalarna till slut blev riktigt djupa.

– I våras var jag tvungen att ha ett allvarligt samtal med mig själv om framtiden. Jag kände att jag inte var mig själv längre. I stället för att använda mina egna styrkor, att bygga lag och entusiasmera andra, blev jag någon annan och jag försökte uttrycka mig annorlunda. Jag tappade självförtroende och då kan ingen annan tro på mig heller, säger Katarina Jonsson.

Blev inkapslad

Krisen hade flera orsaker och hade byggts upp under en tid. Privat levde hon med sorgen och saknaden efter maken Kjell som gick bort 2011. I jobbet handlade det om att hitta rätt i alla förväntningar som finns på kommunstyrelsens ordförande.

Hon gör en liknelse med de delbara ryska babusjkadockorna. Längst in finns Katarina, men skalen representerar alla olika uppdrag för bland annat Moderaterna, kommunstyrelsen, Skaraborg och Västsverige.

– Jag som person blev inkapslad när jag skulle förhålla mig till alla de nya rollerna.

Tankarna gick så långt att hon under en period övervägde att lämna politiken, men i våras kom vändningen. E20-uppgörelsen var en politisk framgång som hade betydelse, men också att hon hittade tillbaka tron på sin egen kapacitet.

– Jag är ingen som brukar ge upp och om jag skulle hoppa av skulle en del säga att det inte gick för att jag var kvinna. Jag bestämde mig för att jag ska klara det och i dag har jag kommit över det här. Jag insåg att jag har mycket kvar att ge och jag tycker att uppdraget är fantastiskt kul.

Så varför berättar du det nu i en intervju inför valet?

– Jag vill vara ärlig mot väljarna. Nu tvivlar jag inte längre på mig själv, utan vet vad jag är bra på och vet att det räcker.

Hittat rätt

Hon säger att hon känner ett bra stöd från sin egen partigrupp och att hon och kommunalrådskollegan Leif Walterum hittat rätt i sin i yrkesrelation efter en lite gnisslig inledning.

Hon säger att hon vill bygga vidare på de satsningar som har gjorts under mandatperioden. Skövde som draglok för hela Skaraborg är något som Jonsson ofta återvänder till.

– Vi måste lyfta oss ytterligare i de gemensamma utmaningar vi har i Skaraborg. Befolkningstillväxten är något som alla partier vill ha, men det är vägen dit som skiljer oss åt. Bostäder, jobb och livsmiljöer är avgörande för att Skaraborgs kommuner ska växa tillsammans. Vi har fyra fokusområden i bostäder, utbildning, nya branscher och befolkningstillväxt som vi satsar på, säger Katarina Jonsson.

Högskolan viktig

I Skövde gäller det att proaktivt fortsätta stötta basindustrin säger Katarina Jonsson som även lyfter fram högskolans betydelse.

– Högskolans framgång är avgörande för att vi ska fortsätta locka unga till Skövde. Högskolan har gjort en resa och stärkt sina tidigare svaga sidor. Där har Sigbritt Karlsson gjort ett fantastiskt jobb.

Skövde kommun går från 2015 in i en helt ny tjänstemannaorganisation.

– Vi jobbar för att få en organisation där vi möter behovet på bästa sätt. Företagsklimatet, servicen till medborgarna och samarbetet med den sociala sektorn vill vi utveckla. Kommunen ska stå för det lagstadgade, men mycket annat kan bli dubbelt så bra om vi gör det tillsammans med föreningar och andra.

Hon betonar samarbetet med de övriga borgerliga partierna och betydelsen av egen majoritet för Alliansen. Frågan är om majoriteten kommunalt den här gången kommer att klara sig igenom de snåla opinionsvindar som blåser för Alliansen centralt.

– Jämfört med många andra kommuner i Skaraborg där läget varit mer osäkert har Skövde haft en stor fördel i att det varit en stark majoritet. Det ger stabilitet i längden och det har gynnat Skövde, säger Katarina Jonsson.

Valsedel

De tio första namnen för Moderaternas valsedel i kommunvaket:

Katarina Jonsson.

Anders G Johansson.

Karin Malmsten.

Johan Fogelberg.

Magnus Hammar Borsch.

Torbjörn Bergman.

Tord Gustafsson.

Theres Sahlström.

Elisabeth Svalefelt.

Marcus Nohlberg

Antal namn: 46, varv 29 män och 17 kvinnor.

Medelålder: 53,1 år.

Fakta

Namn: Katarina Jonsson.

Ålder: 49 år.

Familj: Ensam.

Fritidsintressen: Golf och idrott i allmänhet.

Två snabba

Ni tvingades att höja skatten under mandatperioden. Hur ser du på det i dag?

– Vi måste finansiera verksamheten och då är skatten ett verktyg bland andra. Vi jobbar för låga skatter och avgifter och vill inte ta ut en krona mer än vad vi behöver.

Den företrädare, Tord Gustafsson, kandiderar i kommunvalet och står på sjunde plats på valsedeln. Finns det en konkurrens där?

– Tord är en riktig eldsjäl som är en tillgång för partiet. Han är välkänd bland Skövdebo och kommer att bidra till Moderaterna i Skövde i allra högsta grad.