26 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Pensionärer fick svar på angelägna frågor

Åtta regionpolitiker från Skaraborg ställdes mot väggen av Sveriges pensionärsförbund i Skövde.

Skövdeavdelningen av förbundet lyckades samla de åtta listettorna i Skaraborg från regionfullmäktigepartierna. Alex Bergström (S), Gunilla Levén (M), Roland Wanner (MP), Ulla-Britt Hagström (FP), Gunilla Druve Jansson (C), Conny Brännberg (KD), Hanna Wigh (SD) och Egon Frid (V) satt prydligt uppradade på podiet i Kyrkans hus.

De fick inleda med att berätta om sig själva, karriärer och politiska ambitioner. Sedan fick politikerna berätta om sina partiers hjärtefrågor.

Moderatorn Rune Kjernald sammanfattade:

– Intressant, men ingen sa något om pensionärerna.

Deltagarna hade fått ta del av frågorna innan för att vara så väl förberedda som möjligt.

SPF ville bland annat veta om politikerna tyckte att sjukvården fungerar på ett acceptabelt sätt.

S, MP och V styr Västra Götalandsregionen just nu och svaren varierade naturligtvis.

Gunilla Levén (M):

– Nej, den fungerar inte som vi kan begära.

Sedan fick deltagarna ge sina synpunkter på de läkemedelsavstämningar som ska genomföras med regelbundna mellanrum.

– Det är en fråga som vi bevakar väldigt noga, betonade Kjernald.

Kollektivtrafiken och om politikerna kommer att ta ökad hänsyn till kraven från pensionärerna var några andra frågor.

Skövdeavdelningen av förbundet lyckades samla de åtta listettorna i Skaraborg från regionfullmäktigepartierna. Alex Bergström (S), Gunilla Levén (M), Roland Wanner (MP), Ulla-Britt Hagström (FP), Gunilla Druve Jansson (C), Conny Brännberg (KD), Hanna Wigh (SD) och Egon Frid (V) satt prydligt uppradade på podiet i Kyrkans hus.

De fick inleda med att berätta om sig själva, karriärer och politiska ambitioner. Sedan fick politikerna berätta om sina partiers hjärtefrågor.

Moderatorn Rune Kjernald sammanfattade:

– Intressant, men ingen sa något om pensionärerna.

Deltagarna hade fått ta del av frågorna innan för att vara så väl förberedda som möjligt.

SPF ville bland annat veta om politikerna tyckte att sjukvården fungerar på ett acceptabelt sätt.

S, MP och V styr Västra Götalandsregionen just nu och svaren varierade naturligtvis.

Gunilla Levén (M):

– Nej, den fungerar inte som vi kan begära.

Sedan fick deltagarna ge sina synpunkter på de läkemedelsavstämningar som ska genomföras med regelbundna mellanrum.

– Det är en fråga som vi bevakar väldigt noga, betonade Kjernald.

Kollektivtrafiken och om politikerna kommer att ta ökad hänsyn till kraven från pensionärerna var några andra frågor.

  • Alf Ehn