27 aug 2014 18:15

07 jan 2015 09:58

Elnätsaffär bekostar E20

Skövde tar hela kostnaden i år

Skövde kommun medfinansierar E20-utbyggnaden med 113 miljoner kronor. Kommunen väljer att redan i år – minst fyra år innan utbyggnaden ens börjar – bokföra hela kostnaden.

Orsaken är den tidigare försäljningen av Skövde Elnät till ett nystartat och kommunägt bolag. Den affären ger Skövde kommun 197,5 miljoner kronor i extraordinära intäkter 2014, men nu kostnadsavskriver kommunen hela E20-satsningen på ett bräde. Alternativet är att periodisera kostnaderna på upp till 25 år.

– Vi har ett ekonomiskt utrymme att göra det i år och det belastar därför varken kommunens budget eller resultat, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

De är intäkter som kunde ha använts till annat?

– Jo, men E20-satsningen är en investering för framtiden som vi är politiskt överens om. Det är en prioriterad satsning för Skövde och Skaraborgs utveckling.

Orsaken är den tidigare försäljningen av Skövde Elnät till ett nystartat och kommunägt bolag. Den affären ger Skövde kommun 197,5 miljoner kronor i extraordinära intäkter 2014, men nu kostnadsavskriver kommunen hela E20-satsningen på ett bräde. Alternativet är att periodisera kostnaderna på upp till 25 år.

– Vi har ett ekonomiskt utrymme att göra det i år och det belastar därför varken kommunens budget eller resultat, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

De är intäkter som kunde ha använts till annat?

– Jo, men E20-satsningen är en investering för framtiden som vi är politiskt överens om. Det är en prioriterad satsning för Skövde och Skaraborgs utveckling.