27 aug 2014 14:33

23 jan 2015 15:49

Äldreministern kom med vallöfte

Efter lite minglande på träffpunkt Bagaren i centrala Skövde presenterade barn- och äldreministern Maria Larsson (KD) en ny allianssatsning.

Alla som har fyllt 85 år och beviljats hemtjänst ska också erbjudas en plats i ett trygghetsboende. Äldreboendegarantin, som alliansen kallar vallöftet, presenterades under onsdagen och i Skövde var det barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) som offentliggjorde satsningen.

– Vi har en demografisk utmaning, allt fler blir äldre och enligt siffror från SCB så kommer varannat barn som föds i dag bli över hundra år, säger Maria Larsson.

– Vi måste fortsätta arbetet att skapa ökad trygghet och ett ökat välbefinnande för äldre, säger hon.

Glada besked

Partikollegan Ann-Katrin Jönsson, som är ordförande i omvårdnadsnämnden, kände inte till vallöftet på förhand men blev glad när hon hörde det.

– Skövdes första trygghetsboende, Fältspaten som Skövdebostäder bygger på bergssluttningen, är snart färdigt men redan innan inflyttning så är 100 procent uthyrt. Det finns ett stort intresse och fler kommer nog få upp ögonen för trygghetsboenden framöver, säger Ann-Katrin Jönsson.

Tidigast 2017 kan äldreboendegarantin träda i kraft.

Barn- och äldreministern minglade också med besökare på träffpunkten Bagaren under besöket i Skövde. Ämnen som skidåkning, litteratur och sjukvård diskuterades lite lätt och ministern gratulerade också besökarna till möjligheten att ses på en träffpunkt.

– Ett eget boende men också möjlighet till gemenskap gör livet rikare och roligare, säger Maria Larsson.

Alla som har fyllt 85 år och beviljats hemtjänst ska också erbjudas en plats i ett trygghetsboende. Äldreboendegarantin, som alliansen kallar vallöftet, presenterades under onsdagen och i Skövde var det barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) som offentliggjorde satsningen.

– Vi har en demografisk utmaning, allt fler blir äldre och enligt siffror från SCB så kommer varannat barn som föds i dag bli över hundra år, säger Maria Larsson.

– Vi måste fortsätta arbetet att skapa ökad trygghet och ett ökat välbefinnande för äldre, säger hon.

Glada besked

Partikollegan Ann-Katrin Jönsson, som är ordförande i omvårdnadsnämnden, kände inte till vallöftet på förhand men blev glad när hon hörde det.

– Skövdes första trygghetsboende, Fältspaten som Skövdebostäder bygger på bergssluttningen, är snart färdigt men redan innan inflyttning så är 100 procent uthyrt. Det finns ett stort intresse och fler kommer nog få upp ögonen för trygghetsboenden framöver, säger Ann-Katrin Jönsson.

Tidigast 2017 kan äldreboendegarantin träda i kraft.

Barn- och äldreministern minglade också med besökare på träffpunkten Bagaren under besöket i Skövde. Ämnen som skidåkning, litteratur och sjukvård diskuterades lite lätt och ministern gratulerade också besökarna till möjligheten att ses på en träffpunkt.

– Ett eget boende men också möjlighet till gemenskap gör livet rikare och roligare, säger Maria Larsson.

  • Carl Johan Hjerpe