27 aug 2014 04:00

23 jan 2015 15:49

Minskad köpkraft från andra kommuner

På fem år har handeln i Skövde ökat med 800 miljoner kronor i omsättning men under 2013 sjönk plötsligt försäljningsindex, visar färsk statistik.
– Vi kan bli bättre på marknadsföring, säger Daniel Rapp, affärsområdesansvarig handel vid Next Skövde.

Tillväxtstakten för ”Handelsstaden Skövde” bromsades upp under 2013. Efter flera år med kraftigt ökad handel steg den totala omsättningen med måttliga 27 miljoner under förra året, att jämföra med 125 miljoner året innan. Men det var bara dagligvaruhandeln som ökade. För sällanköpshandeln var 2013 första året på många år då omsättningen i stort sett stod stilla.

– Helt klart en väckarklocka som vi måste utvärdera, kraftsamla och agera utifrån. Samtidigt visar det att vi utsätts för allt hårdare konkurrens, säger Mattias Karlsson, tillförordnad centrumledare och ordförande i Skövde cityförening.

Nya satsningar

Att grannkommunerna stärkt sin ställning har även slagit igenom i försäljningsindex, som mäter köpkraften utifrån. Statistik från Handelns inredningsinstitut, HUI, visar att färre människor åkte till Skövde från andra kommuner för att handla under fjolåret.

– Det går aldrig slappna av och slå sig till ro utan det krävs fortsatta satsningar i centrum, på Norrmalm och på Stallsiken, säger Karlsson.

Totalt omsatte handeln i Skövde under 2013 drygt 4,4 miljarder och sysselsatte 1 700 personer. Med fortsatta nyetableringar i form av Jula och Willys på Stallsiken stärker Skövde ytterligare sin ställning som handelscentrum i Skaraborg, men det finns mer att göra anser Daniel Rapp, ansvarig för affärsområde handel vid Next Skövde:

– Samtidigt som jag tycker att vi ska vara stolta över handelns utveckling, så finns det potential att bli ännu bättre, inte minst i form av utökat samarbete med evenemanssidan och gemensam marknadsföring utanför Skövdes gränser, säger han.

Handelskraft 2.0

Daniel Rapp har väckt liv i det gamla framgångsrika projektet Handelskraft från 2007, som Skövde de senaste åren skördat frukterna av.

– Efter så många år med kraftig expansion är det naturligt att siffrorna till slut planar ut. Nu handlar det om att förfina och utveckla vår konkurrenskraft. Vi har kunskap, engagemang och en tradition inom handeln som jag tror går att utnyttja ännu mer.

Tillväxtstakten för ”Handelsstaden Skövde” bromsades upp under 2013. Efter flera år med kraftigt ökad handel steg den totala omsättningen med måttliga 27 miljoner under förra året, att jämföra med 125 miljoner året innan. Men det var bara dagligvaruhandeln som ökade. För sällanköpshandeln var 2013 första året på många år då omsättningen i stort sett stod stilla.

– Helt klart en väckarklocka som vi måste utvärdera, kraftsamla och agera utifrån. Samtidigt visar det att vi utsätts för allt hårdare konkurrens, säger Mattias Karlsson, tillförordnad centrumledare och ordförande i Skövde cityförening.

Nya satsningar

Att grannkommunerna stärkt sin ställning har även slagit igenom i försäljningsindex, som mäter köpkraften utifrån. Statistik från Handelns inredningsinstitut, HUI, visar att färre människor åkte till Skövde från andra kommuner för att handla under fjolåret.

– Det går aldrig slappna av och slå sig till ro utan det krävs fortsatta satsningar i centrum, på Norrmalm och på Stallsiken, säger Karlsson.

Totalt omsatte handeln i Skövde under 2013 drygt 4,4 miljarder och sysselsatte 1 700 personer. Med fortsatta nyetableringar i form av Jula och Willys på Stallsiken stärker Skövde ytterligare sin ställning som handelscentrum i Skaraborg, men det finns mer att göra anser Daniel Rapp, ansvarig för affärsområde handel vid Next Skövde:

– Samtidigt som jag tycker att vi ska vara stolta över handelns utveckling, så finns det potential att bli ännu bättre, inte minst i form av utökat samarbete med evenemanssidan och gemensam marknadsföring utanför Skövdes gränser, säger han.

Handelskraft 2.0

Daniel Rapp har väckt liv i det gamla framgångsrika projektet Handelskraft från 2007, som Skövde de senaste åren skördat frukterna av.

– Efter så många år med kraftig expansion är det naturligt att siffrorna till slut planar ut. Nu handlar det om att förfina och utveckla vår konkurrenskraft. Vi har kunskap, engagemang och en tradition inom handeln som jag tror går att utnyttja ännu mer.

Handeln i Skövde

Omsättning för dagligvaror (DV) och sällanköpsvaror (SV) för åren 2008-2013 i antal miljoner kronor.

År/DV/SV /Totalt

2013/1 828/2 542/4 370

2012/1 800/2 543/4 343

2011/1 732/2 486/4 218

2010/1 701/2 438/4 139

2009/1 622/2 328/3 950

2008/1 526/2 074/3 600

Källa: HUI

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.