27 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Sociala medier ska få fler att förlänga kårmedlemskapet

Av Högskolan i Skövdes närmare 4000 programstudenter är var fjärde medlem i Studentkåren. Kårordförande Emil Forslund tror att sociala medier och en mer öppen dialog ska få fler att vilja vara aktiva.

Studentkåren i Skövde leds av ordförande Emil Forslund som själv är student och läser tredje året programmering på Högskolan i Skövde.

– När jag började högskolan var det en trygghet att känna att det fanns en kår som stod bakom mig. Den känslan vill jag nu vara med och förmedla till skolans nya studenter, säger han.

1800 nya studenter

I dagarna påbörjar 1800 nya studenter en porgramutbildning på Högskolan i Skövde, men hittills har trycket på kåren varit lågt.

– Det finns möjlighet att föranmäla sig på nätet, men de flesta väljer att vänta tills de kommer hit, och därför är det omöjligt att säga hur många av de nya studenterna som kommer ingå medlemskap i år, säger Emil.

Högskolan i Skövde innefattar totalt 10 000 studenter, vilket kan omräknas till 4000 heltidsstudenter. Av dessa är uppemot 1000 medlemmar i kåren, uppger Emil Forslund.

Två tredjedelar av medlemmarna består av förstaårsstudenter, medan en tredjedel består av studenter som väljer att förnya sitt medlemskap.

– Tyvärr har man tidigare sett kåren som en försäkring, snarare än en tjänst, och därför är det många som inte sett behovet av att förnya medlemskapet. I år kommer vi arbeta hårdare för att inte bara vara aktiva under introduktionsveckan, säger Emil och fortsätter:

– Vi ska börja synas mer på sociala medier, och även göra nyhetsutskick till våra medlemmar, då det är viktigt att de ska känna sig delaktiga under hela studietiden, säger han.

Även från högskolans sida tycker man att det är viktigt att det finns en engagerad studentkår.

– Resultatet av att högskolan kan hålla en öppen dialog med engagerade studenter gynnar alla, säger Emil.

Studentkåren i Skövde leds av ordförande Emil Forslund som själv är student och läser tredje året programmering på Högskolan i Skövde.

– När jag började högskolan var det en trygghet att känna att det fanns en kår som stod bakom mig. Den känslan vill jag nu vara med och förmedla till skolans nya studenter, säger han.

1800 nya studenter

I dagarna påbörjar 1800 nya studenter en porgramutbildning på Högskolan i Skövde, men hittills har trycket på kåren varit lågt.

– Det finns möjlighet att föranmäla sig på nätet, men de flesta väljer att vänta tills de kommer hit, och därför är det omöjligt att säga hur många av de nya studenterna som kommer ingå medlemskap i år, säger Emil.

Högskolan i Skövde innefattar totalt 10 000 studenter, vilket kan omräknas till 4000 heltidsstudenter. Av dessa är uppemot 1000 medlemmar i kåren, uppger Emil Forslund.

Två tredjedelar av medlemmarna består av förstaårsstudenter, medan en tredjedel består av studenter som väljer att förnya sitt medlemskap.

– Tyvärr har man tidigare sett kåren som en försäkring, snarare än en tjänst, och därför är det många som inte sett behovet av att förnya medlemskapet. I år kommer vi arbeta hårdare för att inte bara vara aktiva under introduktionsveckan, säger Emil och fortsätter:

– Vi ska börja synas mer på sociala medier, och även göra nyhetsutskick till våra medlemmar, då det är viktigt att de ska känna sig delaktiga under hela studietiden, säger han.

Även från högskolans sida tycker man att det är viktigt att det finns en engagerad studentkår.

– Resultatet av att högskolan kan hålla en öppen dialog med engagerade studenter gynnar alla, säger Emil.

  • Erica Augustsson