28 aug 2014 14:13

07 jan 2015 10:18

Öppnar för nattfärdtjänst

Färdtjänsttrafikanter får möjlighet till färdtjänst under en större del av dygnet. Reglementet förändras och kommer nu tillåta färdtjänst och regionfärdtjänstresor från 05.00 till 02.00 alla dagar i veckan.

Kommunfullmäktige i Skövde föreslås säga ja till förändringen.

Färdtjänsttrafikanter får möjlighet till färdtjänst under en större del av dygnet. Reglementet förändras och kommer nu tillåta färdtjänst och regionfärdtjänstresor från 05.00 till 02.00 alla dagar i veckan.

Kommunfullmäktige i Skövde föreslås säga ja till förändringen.