28 aug 2014 21:43

07 jan 2015 10:18

Smutsigt kök fick grönt ljus

Köket på Skövderestaurangen var smutsigt och fick underkänt vid två kontroller i juli och augusti.

Vid en uppföljande undersökning i fredags såg det bättre. Samtliga tre punkter som inspektörerna undersökte vid sitt oanmälda besök fick ok.

Livsmedelshanteringen har anpassats efter lokalens förutsättningar. Temperaturerna var bra, inga livsmedel förvarades i rumstemperatur och hade rätt märkning.

Personalen hade rena kläder och nya rengöringsrutiner hade införts som Mös godkände. Dagar där gästernas förväntas vara något färre ska utnyttjas för tyngre städmoment.

Restaurangen har tidigare hotats av vite om inte förbättringar görs, men nu fick man godkänt utan anmärkningar.

Vid en uppföljande undersökning i fredags såg det bättre. Samtliga tre punkter som inspektörerna undersökte vid sitt oanmälda besök fick ok.

Livsmedelshanteringen har anpassats efter lokalens förutsättningar. Temperaturerna var bra, inga livsmedel förvarades i rumstemperatur och hade rätt märkning.

Personalen hade rena kläder och nya rengöringsrutiner hade införts som Mös godkände. Dagar där gästernas förväntas vara något färre ska utnyttjas för tyngre städmoment.

Restaurangen har tidigare hotats av vite om inte förbättringar görs, men nu fick man godkänt utan anmärkningar.