28 aug 2014 21:31

23 jan 2015 15:49

Bra betyg åt skolan

Elever i årskurs 2,5 och 8 med föräldrar ger gott betyg åt skolan i Skövde. Det framgår av en webbaserad enkätundersökning som genomfördes under våren.

En extern aktör har genomfört undersökningen i Skövde och flera andra kommuner i landet.

– Jämfört med riket har vi jättefina resultat, säger Maria Mjörnestrand, verksamhetscontroller.

Barnen trivs och är trygga i skolan enligt undersökningen, men ger inte lika bra betyg för studiero eller möjligheten att vara med och bestämma.

I ett särskilt index, Nöjd skolindex är tvåorna mest nöjda medan årskurs 8 är minst nöjda.

Undersökningen kommer att använda ute på skolorna i syfte att nå förbättringar.

– Det är bra att vi får kvalitativa undersökningar som visar att eleverna trivs och känner trygghet, men man ska inte bara betrakta den här undersökningen solitärt. Man måste väga in meritvärden också. Vi vill ha både trivsel och resultat, säger Ander G Johansson (M), skolnämndens ordförande.

En extern aktör har genomfört undersökningen i Skövde och flera andra kommuner i landet.

– Jämfört med riket har vi jättefina resultat, säger Maria Mjörnestrand, verksamhetscontroller.

Barnen trivs och är trygga i skolan enligt undersökningen, men ger inte lika bra betyg för studiero eller möjligheten att vara med och bestämma.

I ett särskilt index, Nöjd skolindex är tvåorna mest nöjda medan årskurs 8 är minst nöjda.

Undersökningen kommer att använda ute på skolorna i syfte att nå förbättringar.

– Det är bra att vi får kvalitativa undersökningar som visar att eleverna trivs och känner trygghet, men man ska inte bara betrakta den här undersökningen solitärt. Man måste väga in meritvärden också. Vi vill ha både trivsel och resultat, säger Ander G Johansson (M), skolnämndens ordförande.