28 aug 2014 19:00

23 jan 2015 15:49

Det blir som ett andra kulturhus

Ett andra kulturhus, men med fokus på unga och skapande. Så beskrivs Kulturfabriken som ska växa fram när stadsmuseet och musikskolan vävs samman på Norrmalm.

– Enigheten för Kulturfabriken har varit total inom kommunen, även med oppositionen i kulturnämnden där ärendet har behandlats. Det är alltså inte en allianssatsning utan något alla vill, säger Katarina Jonsson (M) om den unika sammanslagningen.

Men det var företrädare för alliansen som offentliggjorde planerna – som SLA kunde avslöja redan i torsdagstidningen – på Kulturfabriken. Musikskolan flyttar till museets lokaler och verksamheterna ”vävs samman”.

– Men musikskolans verksamhet ska fortsätta, och museets verksamhet ska fortsätta, säger Martin Lindor, som är enhetschef för stadsmuseets och musikskolans verksamheter.

Fokus på yngre

Bland musik och kulturhistoria är också meningen att foto, film, dans, och dataspelsutveckling ska mötas. En konsertlokal med 200 sittplatser, café, drama- och teaterrum – samt massor av rum för musikundervisning – finns också med på de långt gångna skisserna.

– Det blir som ett andra kulturhus men med fokus på barn och ungdomar. Och på att skapa kultur, säger Martin Lindor.

Stadsmuseets nuvarande yta är ungefär 1 800 kvadratmeter och kommunen har precis tecknat avtal med fastighetsägaren om att hyra lika mycket till i angränsande lokaler.

Kulturfabriken får där med mer lokalyta än de nuvarande två verksamheterna har.

Meningen är dock att fler verksamheter ska involveras genom samarbeten – som studieförbund och föreningar – och invigningen är planerad till första halvåret 2016.

– Enigheten för Kulturfabriken har varit total inom kommunen, även med oppositionen i kulturnämnden där ärendet har behandlats. Det är alltså inte en allianssatsning utan något alla vill, säger Katarina Jonsson (M) om den unika sammanslagningen.

Men det var företrädare för alliansen som offentliggjorde planerna – som SLA kunde avslöja redan i torsdagstidningen – på Kulturfabriken. Musikskolan flyttar till museets lokaler och verksamheterna ”vävs samman”.

– Men musikskolans verksamhet ska fortsätta, och museets verksamhet ska fortsätta, säger Martin Lindor, som är enhetschef för stadsmuseets och musikskolans verksamheter.

Fokus på yngre

Bland musik och kulturhistoria är också meningen att foto, film, dans, och dataspelsutveckling ska mötas. En konsertlokal med 200 sittplatser, café, drama- och teaterrum – samt massor av rum för musikundervisning – finns också med på de långt gångna skisserna.

– Det blir som ett andra kulturhus men med fokus på barn och ungdomar. Och på att skapa kultur, säger Martin Lindor.

Stadsmuseets nuvarande yta är ungefär 1 800 kvadratmeter och kommunen har precis tecknat avtal med fastighetsägaren om att hyra lika mycket till i angränsande lokaler.

Kulturfabriken får där med mer lokalyta än de nuvarande två verksamheterna har.

Meningen är dock att fler verksamheter ska involveras genom samarbeten – som studieförbund och föreningar – och invigningen är planerad till första halvåret 2016.

  • Carl Johan Hjerpe