28 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Fler bostäder är viktigaste framtidsfrågan

Leif Walterum, Centerpartiet

Bostadsproduktionen är viktigaste frågan för Skövdes tillväxt.
– Vi måste locka fler aktörer till Skövde, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Alliansen har inte klarat målet efter valet 2010. 1 000 nya bostäder under mandatperioden var målsättningen men siffran kommer att landa på 600–700 nya bostäder.

– Vi är inte nöjda utan måste locka fler aktörer som vill bygga och förvalta bostäder i Skövde. Det handlar om att få dem att tro på Skövde som tillväxtort. Vi är på väg att göra en omstart med Trästadsprojektet där det finns intressenter som vill vara med, men som efterfrågar att Skövdebostäder går före, säger Leif Walterum.

Nya målet för nästa period är 300 nya bostäder per år. Frågan är bara hur?

– Nya räntesubventioner på bostadsbyggandet är inget alternativ. Det gjorde att bostäderna blev dyrare utan det är ökad konkurrens och byggande i annat material, som i trä, som kan bidra till att sänka produktionskostnaderna, säger Walterum som gärna pratar sig varm för att bygga i trä i stället för betong.

Nya direktiv

Stora förväntningar läggs på det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder, men kommunen som ägare och bolaget verkar inte alltid gå hand i hand.

– Vi har lite olika roller och ägardirektiven för Skövdebostäder kommer nog att ändras under mandatperioden. Det har blivit en del onödiga diskussioner om tolkningar, säger Walterum.

Han anser inte att det finns brist på planlagda områden för bostäder i Skövde.

Besluten att stänga Sörbacka äldreboende i Värsås och i stället bygga hyreslägenheter riktade till äldre fungerade inte. Flera lägenheter står fortfarande outhyrda.

– Det är tråkigt, men de kommer att fyllas vad det lider, tror Walterum.

Tvillingpappa

Leif Walterum blev pappa till två tvillingar i somras vilket förändrat privatlivet mycket. Han har en 19-årig dotter sedan tidigare, men är nu småbarnsförälder mitt i valrörelsen.

– Men jag känner jättestarkt stöd från partikamraterna och vi har ett bra samarbete inom Alliansen.

Just samarbetet – då över blockgränserna – anser han är en framgångsfaktor för Skövde kommun.

– Vi har ett klimat med samförstånd och där vi arbetar pragmatiskt. Det jag gillar är att vi har olika uppfattningar och respekterar det. Vi är lyhörda för S och vad de vill, anser Walterum.

– I rollen som dragare i Skaraborgsregionen är samförstånd i Skövde enormt viktigt. Därför betyder en tydlig och stabil majoritet mycket, säger Walterum.

Mobiltäckning

Centerpartiet i Skövde vill lyfta fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden som en viktigt valfråga och att kommunen ställer krav på bättre mobiltäckning i hela kommunen.

– Det finns områden, som i Ulvåker, där täckningen fortfarande är bedrövlig.

Fortsatt satsning på Gothia Science Park och samarbete med försvarsmakten än andra viktiga frågor.

– Jag känner oro inför kommande försvarsbeslut och det måste till mer pengar för att undvika försvarsnedläggningar. En av våra viktigaste uppgifter är att försvara Skövdes ställning inom försvaret.

Två snabba?

Hur ska du klara rollen som småbarnspappa och kommunalråd?

– Jag kommer att prioritera hårdare bland mina uppdrag än vad jag gjort tidigare. Jag kommer att dra ned på de egna partiuppdragen och bli mer sparsam med kvällsengagemang.

Får du några tankar kring om hur mycket tid det är värt att lägga på politiken när familjen väntar därhemma.

– Nej, barnen ger extra energi och en adrenalinkick och det triggar mig ytterligare att skapa det goda samhället för dem att växa upp i.

Alliansen har inte klarat målet efter valet 2010. 1 000 nya bostäder under mandatperioden var målsättningen men siffran kommer att landa på 600–700 nya bostäder.

– Vi är inte nöjda utan måste locka fler aktörer som vill bygga och förvalta bostäder i Skövde. Det handlar om att få dem att tro på Skövde som tillväxtort. Vi är på väg att göra en omstart med Trästadsprojektet där det finns intressenter som vill vara med, men som efterfrågar att Skövdebostäder går före, säger Leif Walterum.

Nya målet för nästa period är 300 nya bostäder per år. Frågan är bara hur?

– Nya räntesubventioner på bostadsbyggandet är inget alternativ. Det gjorde att bostäderna blev dyrare utan det är ökad konkurrens och byggande i annat material, som i trä, som kan bidra till att sänka produktionskostnaderna, säger Walterum som gärna pratar sig varm för att bygga i trä i stället för betong.

Nya direktiv

Stora förväntningar läggs på det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder, men kommunen som ägare och bolaget verkar inte alltid gå hand i hand.

– Vi har lite olika roller och ägardirektiven för Skövdebostäder kommer nog att ändras under mandatperioden. Det har blivit en del onödiga diskussioner om tolkningar, säger Walterum.

Han anser inte att det finns brist på planlagda områden för bostäder i Skövde.

Besluten att stänga Sörbacka äldreboende i Värsås och i stället bygga hyreslägenheter riktade till äldre fungerade inte. Flera lägenheter står fortfarande outhyrda.

– Det är tråkigt, men de kommer att fyllas vad det lider, tror Walterum.

Tvillingpappa

Leif Walterum blev pappa till två tvillingar i somras vilket förändrat privatlivet mycket. Han har en 19-årig dotter sedan tidigare, men är nu småbarnsförälder mitt i valrörelsen.

– Men jag känner jättestarkt stöd från partikamraterna och vi har ett bra samarbete inom Alliansen.

Just samarbetet – då över blockgränserna – anser han är en framgångsfaktor för Skövde kommun.

– Vi har ett klimat med samförstånd och där vi arbetar pragmatiskt. Det jag gillar är att vi har olika uppfattningar och respekterar det. Vi är lyhörda för S och vad de vill, anser Walterum.

– I rollen som dragare i Skaraborgsregionen är samförstånd i Skövde enormt viktigt. Därför betyder en tydlig och stabil majoritet mycket, säger Walterum.

Mobiltäckning

Centerpartiet i Skövde vill lyfta fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden som en viktigt valfråga och att kommunen ställer krav på bättre mobiltäckning i hela kommunen.

– Det finns områden, som i Ulvåker, där täckningen fortfarande är bedrövlig.

Fortsatt satsning på Gothia Science Park och samarbete med försvarsmakten än andra viktiga frågor.

– Jag känner oro inför kommande försvarsbeslut och det måste till mer pengar för att undvika försvarsnedläggningar. En av våra viktigaste uppgifter är att försvara Skövdes ställning inom försvaret.

Två snabba?

Hur ska du klara rollen som småbarnspappa och kommunalråd?

– Jag kommer att prioritera hårdare bland mina uppdrag än vad jag gjort tidigare. Jag kommer att dra ned på de egna partiuppdragen och bli mer sparsam med kvällsengagemang.

Får du några tankar kring om hur mycket tid det är värt att lägga på politiken när familjen väntar därhemma.

– Nej, barnen ger extra energi och en adrenalinkick och det triggar mig ytterligare att skapa det goda samhället för dem att växa upp i.

Valsedel

De tio översta namnen på Centerpartiets lista till kommunvalet i Skövde:

Leif Walterum

Paula Bäckman

Ulrika Carlsson

Orvar Eriksson

Gunvor Kvick

Andreas Gustafsson

Shorik Adam

Börje Johansson

Karin Thorstensson

Ulrika Johansson

Antal namn: 31 varav 17 män och 14 kvinnor.

Medelålder: 47,9 år.

Familj: Leif Walterum.

Ålder: 49 år.

Familj: Fru Titti, tre barn.

Fritidsintressen: Att få arbeta hemma i skogen några timmar i veckan.