28 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Kulturfabrik för unga – kommunen satsar på Norrmalm

Klart med flytt av musikskolan

Kommunen gör en stortsatsning på kultur för unga. Satsningen blir, enligt vad SLA erfar, i samma fastighet som stadsmuseet på Norrmalm dit den kommunala musikskolan flyttar och andra kulturverksamheter ansluter.

Redan i höstas skrev SLA om att kommunen sökte nya lokaler för den kommunala musikskolan som länge varit trångbodd i den så kallade G-byggnaden vid det gamla läroverket. Ingen på kommunen ville då bekräfta att det var just till stadsmuseet – som ligger i en privatägd fastighet på Rådmansgatan på Norrmalm – som flyttlasset kunde gå.

Många rykten

Sedan ett drygt år tillbaka gäller en ny organisation inom delar av kulturförvaltningen. Bland annat har musikskolan och stadsmuseet slagits samman till en ny enhet.

Kulturchefen Katarina Strömgren Sandh sade i oktober förra året till SLA att: ”Det finns ju ett syfte med sammanslagningen, där vi bland annat tittar på hur vi kan arbeta bättre över verksamhetsgränserna. Vi tittar på helheten. Det gör också att vi ser över möjligheterna i den fastighet där museet ligger.”

Men sedan har det inte hörts något mer konkret om musikskolans flytt, mer än ihärdiga rykten om att det är klart att det blir till stadsmuseet. Ryktena har inte bekräftats från kommunhåll.

Kultur på Norrmalm

Men enligt vad SLA erfar är det nu klart att musikskolan flyttar till den fastighet där stadsmuseet ligger. Fast nu handlar det om så mycket mer än ”bara” musikskolan. Kommunen gör en storsatsning på kulturen – under arbetsnamnet Kulturfabriken – och tanken är att det ska bli en mängd olika kulturverksamheter som samlas på Norrmalm. Kulturnämnden har haft i uppdrag att arbeta fram en kulturskola, som en utveckling av musikskolan, vilket SLA skrivit om tidigare. Det kan handla om andra former av kultur såsom dans och teater.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) är fåordig när SLA frågar, men bekräftar ändå att uppgifterna om en kommunal satsning på kultur stämmer, men hon vill inte ge några fler detaljer kring den.

– Jag kan inte göra det i dag, men vi kommer under torsdagen att presentera hela kultursatsningen och vad den innebär.

Redan i höstas skrev SLA om att kommunen sökte nya lokaler för den kommunala musikskolan som länge varit trångbodd i den så kallade G-byggnaden vid det gamla läroverket. Ingen på kommunen ville då bekräfta att det var just till stadsmuseet – som ligger i en privatägd fastighet på Rådmansgatan på Norrmalm – som flyttlasset kunde gå.

Många rykten

Sedan ett drygt år tillbaka gäller en ny organisation inom delar av kulturförvaltningen. Bland annat har musikskolan och stadsmuseet slagits samman till en ny enhet.

Kulturchefen Katarina Strömgren Sandh sade i oktober förra året till SLA att: ”Det finns ju ett syfte med sammanslagningen, där vi bland annat tittar på hur vi kan arbeta bättre över verksamhetsgränserna. Vi tittar på helheten. Det gör också att vi ser över möjligheterna i den fastighet där museet ligger.”

Men sedan har det inte hörts något mer konkret om musikskolans flytt, mer än ihärdiga rykten om att det är klart att det blir till stadsmuseet. Ryktena har inte bekräftats från kommunhåll.

Kultur på Norrmalm

Men enligt vad SLA erfar är det nu klart att musikskolan flyttar till den fastighet där stadsmuseet ligger. Fast nu handlar det om så mycket mer än ”bara” musikskolan. Kommunen gör en storsatsning på kulturen – under arbetsnamnet Kulturfabriken – och tanken är att det ska bli en mängd olika kulturverksamheter som samlas på Norrmalm. Kulturnämnden har haft i uppdrag att arbeta fram en kulturskola, som en utveckling av musikskolan, vilket SLA skrivit om tidigare. Det kan handla om andra former av kultur såsom dans och teater.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) är fåordig när SLA frågar, men bekräftar ändå att uppgifterna om en kommunal satsning på kultur stämmer, men hon vill inte ge några fler detaljer kring den.

– Jag kan inte göra det i dag, men vi kommer under torsdagen att presentera hela kultursatsningen och vad den innebär.