29 aug 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Rydskolan kan få högstadium igen

NY VERSION. Skövde kommun kommer att utreda om Rydskolan ska öppnas för elever i årskurs 7–9 igen.
Det en bit i pusslet som nu ska läggas för att i framtiden få plats för alla grundskoleelever när Skövde växer.

Det är ett omfattande utredningsuppdrag som politikerna gett skolförvaltningen i syfte att lösa de kommande årens behov av fler platser i grundskolan och i förskolan.

År 2024 kommer det finnas ett underskott på 400 platser i årskurs 7–9 enligt de prognoser som skolförvaltningen bygger sina bedömningar på.

Eriksdalskolan kan växa

Utredningen ska titta på om det går att få in fler högstadieelever på Eriksdalskolan och utreda inriktning och fördelning av årskurser på Rydskolan.

Skolans fastighetsstrateg Per Lovborn bekräftar att han bland annat kommer att undersöka möjligheterna att öppna Rydskolan för elever i årskurs 7–9 igen.

Skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M) säger att det handlar om en utredning i nuläget.

– Man ska titta förutsättningslöst på behovet och utverka olika handlingsalternativ. Det handlar inte bara om lokaler utan om hur vi får likvärdiga skolor med kvalitet, säger skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M).

Rydskolan har nyligen fasats ut som en högstadieskola. Ett beslut som togs 2011 trots starka protester från elever och föräldrar.

– Jag tycker fortfarande att det var rätt beslut då. Vi tog ett ansvarsfullt beslut, säger Johansson.

Friskola backade

Sedan dess har spelplanen ändrat sig menar Johansson. Någon friskola för grundskolan har fortfarande inte etablerat sig i Skövde. Kunskapsskolan backade ur helt i somras och Raoul Wallenberg-skolan kommer i gång tidigast 2016.

Dessutom pekar nya prognoser på en kraftigt ökad tillväxt av elever. Prognosen bygger på att Skövdes invånarantal kommer att gå från 53 000 till 63 000 år 2030. Redan till år 2024 behövs 600 nya platser på F-6-skolor. Tillväxten sker främst i tätorten Skövde.

För att möta behovet föreslår skolnämnden flera saker:

* En nya skola/förskola centralt. Här har man tidigare sagt Trädgårdsstaden, men nu vill man inte låsa sig dit utan tittar bredare än så.

* Befintliga förskolor byggs ut för att få in fler barn.

* Gör Fjärilskolan till en evakueringslokal som kan användas av andra skolor vid ombyggnader.

Större Billingskolan

Förra veckan inviges Billingskolan och trots den storsatsningen finns ett stort behov av fler platser.

– Hade vi haft den informationen vi har i dag hade vi byggt en större Billingskola, konstaterar Anders G Johansson

Det är ett omfattande utredningsuppdrag som politikerna gett skolförvaltningen i syfte att lösa de kommande årens behov av fler platser i grundskolan och i förskolan.

År 2024 kommer det finnas ett underskott på 400 platser i årskurs 7–9 enligt de prognoser som skolförvaltningen bygger sina bedömningar på.

Eriksdalskolan kan växa

Utredningen ska titta på om det går att få in fler högstadieelever på Eriksdalskolan och utreda inriktning och fördelning av årskurser på Rydskolan.

Skolans fastighetsstrateg Per Lovborn bekräftar att han bland annat kommer att undersöka möjligheterna att öppna Rydskolan för elever i årskurs 7–9 igen.

Skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M) säger att det handlar om en utredning i nuläget.

– Man ska titta förutsättningslöst på behovet och utverka olika handlingsalternativ. Det handlar inte bara om lokaler utan om hur vi får likvärdiga skolor med kvalitet, säger skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M).

Rydskolan har nyligen fasats ut som en högstadieskola. Ett beslut som togs 2011 trots starka protester från elever och föräldrar.

– Jag tycker fortfarande att det var rätt beslut då. Vi tog ett ansvarsfullt beslut, säger Johansson.

Friskola backade

Sedan dess har spelplanen ändrat sig menar Johansson. Någon friskola för grundskolan har fortfarande inte etablerat sig i Skövde. Kunskapsskolan backade ur helt i somras och Raoul Wallenberg-skolan kommer i gång tidigast 2016.

Dessutom pekar nya prognoser på en kraftigt ökad tillväxt av elever. Prognosen bygger på att Skövdes invånarantal kommer att gå från 53 000 till 63 000 år 2030. Redan till år 2024 behövs 600 nya platser på F-6-skolor. Tillväxten sker främst i tätorten Skövde.

För att möta behovet föreslår skolnämnden flera saker:

* En nya skola/förskola centralt. Här har man tidigare sagt Trädgårdsstaden, men nu vill man inte låsa sig dit utan tittar bredare än så.

* Befintliga förskolor byggs ut för att få in fler barn.

* Gör Fjärilskolan till en evakueringslokal som kan användas av andra skolor vid ombyggnader.

Större Billingskolan

Förra veckan inviges Billingskolan och trots den storsatsningen finns ett stort behov av fler platser.

– Hade vi haft den informationen vi har i dag hade vi byggt en större Billingskola, konstaterar Anders G Johansson

Luckrar upp

Skolnämnden begär en utredning av ett mer dynamiskt upptagningsområde för tätorten Skövde där dagens geografiska gränser luckras upp. Elever skulle därmed i större utsträckning kunna styras till närliggande skolor med ledig kapacitet.

– Vi vill använda lokalerna på ett optimalt sätt, men det måste samtidigt vara likvärdiga förutsättningar på alla skolor, säger Anders G Johansson.

Frågan om ett dynamiskt upptagningsområde ska snabbutredas för att om möjligt införas redan hösten 2015.

Källa: