01 sep 2014 08:34

07 jan 2015 09:59

Vill förebygga risken för övergrepp

Högskolan i Skövde ska ta reda på om dataspel kan förebygga risken att barn utsätts för sexuell grooming på internet.

Forskare vid Högskolan i Skövde startar nu ett forskningsprojekt för att öka barns säkerhet på nätet i samarbete med stiftelsen Change Attitude.

I Sverige använder nästan alla sexåringar internet flera gånger i veckan och i åldersgruppen 9–12 är 55 procent dagligen uppkopplade mot internet. Med ökat internetanvändande ökar riskerna för barn att utnyttjas sexuellt på eller via internet.

– Det här forskningsprojektet handlar om att utreda hur vi kan förebygga riskbeteenden hos barn i åldrarna 8–10 år som använder internet och sociala medier. Projektet ska undersöka barns användning av medierna, där vi bland annat intervjuar barn för att reda ut hur de tänker och resonerar kring sociala medier, berättar Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde och projektledare för forskningen.

Forskningsprojektet har fått tre miljoner kronor från Sten A Olssons stiftelse och en del av projektets uppgift är att ta fram en spelprototyp för att undersöka om dataspel kan användas för att minska risken för barn att utsättas för sexuell grooming. I framtiden ska det färdiga spelet kunna ingå i skolundervisningen.

Forskare vid Högskolan i Skövde startar nu ett forskningsprojekt för att öka barns säkerhet på nätet i samarbete med stiftelsen Change Attitude.

I Sverige använder nästan alla sexåringar internet flera gånger i veckan och i åldersgruppen 9–12 är 55 procent dagligen uppkopplade mot internet. Med ökat internetanvändande ökar riskerna för barn att utnyttjas sexuellt på eller via internet.

– Det här forskningsprojektet handlar om att utreda hur vi kan förebygga riskbeteenden hos barn i åldrarna 8–10 år som använder internet och sociala medier. Projektet ska undersöka barns användning av medierna, där vi bland annat intervjuar barn för att reda ut hur de tänker och resonerar kring sociala medier, berättar Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde och projektledare för forskningen.

Forskningsprojektet har fått tre miljoner kronor från Sten A Olssons stiftelse och en del av projektets uppgift är att ta fram en spelprototyp för att undersöka om dataspel kan användas för att minska risken för barn att utsättas för sexuell grooming. I framtiden ska det färdiga spelet kunna ingå i skolundervisningen.