02 sep 2014 20:03

07 jan 2015 09:59

Forskning från högskolan i EU-webbinarium

Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap på Högskolan i Skövde, ska delta i ett EU-seminarium och berätta om öppna standarder.
– Det är kul att våra forskningsresultat ger intryck.

Kärnfrågan för seminariet blir hur EU-länderna ska undvika inlåsningseffekter på IT-området. Inlåsning kan till exempel handla om att en organisation skaffar ett IT-system som gör organisationen ”livegen” en viss leverantör.

Inlåsningen hämmar konkurrens och innebär att organisationer riskerar att få betala för mycket för sina IT-system.

Genom att följa rekommendationerna i en ny strategi för att undvika inlåsningseffekter kan EU:s offentliga sektor spara över 1,1 miljarder euro per år.

EU-kommissionen har presenterat en vägledning som är tänkt att användas när offentliga organisationer i unionen ska utveckla och upphandla sina IT-system. Vägledningen ska nu diskuteras vid olika seminarier på EU-nivå.

I vägledningen refererar man till forskning som är utförd av forskargruppen Software systems vid Högskolan i Skövde.

Ett av seminarierna hålls den 9 september och leds av Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap på Högskolan i Skövde.

– Jag ska belysa betydelsen av öppna standarder som ett sätt att minimera risken för inlåsningseffekter vid utveckling och upphandling av IT-system.

– Jag tycker att det är stort. Det är kul att forskningsresultat från Skövde ger intryck.

– Seminariet hålls på webben, så det är ett webbinarium kan man säga. Jag kommer att sitta här i Skövde och det sänds på Joinup som är EU:s webbplats för IT-relaterade frågor.

Kärnfrågan för seminariet blir hur EU-länderna ska undvika inlåsningseffekter på IT-området. Inlåsning kan till exempel handla om att en organisation skaffar ett IT-system som gör organisationen ”livegen” en viss leverantör.

Inlåsningen hämmar konkurrens och innebär att organisationer riskerar att få betala för mycket för sina IT-system.

Genom att följa rekommendationerna i en ny strategi för att undvika inlåsningseffekter kan EU:s offentliga sektor spara över 1,1 miljarder euro per år.

EU-kommissionen har presenterat en vägledning som är tänkt att användas när offentliga organisationer i unionen ska utveckla och upphandla sina IT-system. Vägledningen ska nu diskuteras vid olika seminarier på EU-nivå.

I vägledningen refererar man till forskning som är utförd av forskargruppen Software systems vid Högskolan i Skövde.

Ett av seminarierna hålls den 9 september och leds av Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap på Högskolan i Skövde.

– Jag ska belysa betydelsen av öppna standarder som ett sätt att minimera risken för inlåsningseffekter vid utveckling och upphandling av IT-system.

– Jag tycker att det är stort. Det är kul att forskningsresultat från Skövde ger intryck.

– Seminariet hålls på webben, så det är ett webbinarium kan man säga. Jag kommer att sitta här i Skövde och det sänds på Joinup som är EU:s webbplats för IT-relaterade frågor.