02 sep 2014 10:28

07 jan 2015 10:18

Elev i Skövde har rätt till särskilt stöd

Skolinspektionen kräver att Skövde kommun ska vidta åtgärder för att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses. Detta efter en anmälan från en förälder.

Tidigt i våras anmälde en förälder med ett barn på en grundskola i Skövde att barnet inte fick det stöd som behövdes. Det handlade om hjälp med själva skolarbetet men också hjälp för att slippa känna sig utanför och ensam. Föräldern uppgav i anmälan att de extra resurser som fanns för barnet, hade dragits in trots att behovet av stöd hade ökat.

Tveksamma

På fråga från Skolinspektionen har både skolan och kommunen svarat att det är tveksamt om eleven är i behov av särskilt stöd, eftersom det stödbehov eleven har ska skolan klara av med ordinarie stödinsatser. Det svaret ifrågasätter Skolinspektionen. ”Det är rektorns ansvar att fatta beslut om åtgärdsprogram för de elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Anser rektorn att det saknas behov av särskilt stöd får rektorn i stället fatta beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram. Genom att upprätta åtgärdsprogram för eleven får rektorn anses ha tagit ställning i frågan”.

Senast i november

Skolinspektionen förelägger nu kommunen att senast i november vidta åtgärder så att elevens rätt till stöd tillgodoses. Rektorn ska se till att elevens samtliga behov framgår, hur de ska tillgodoses och när de ska följas upp och utvärderas. De vidtagna åtgärderna ska också redovisas skriftligt till Skolinspektionen.

Tidigt i våras anmälde en förälder med ett barn på en grundskola i Skövde att barnet inte fick det stöd som behövdes. Det handlade om hjälp med själva skolarbetet men också hjälp för att slippa känna sig utanför och ensam. Föräldern uppgav i anmälan att de extra resurser som fanns för barnet, hade dragits in trots att behovet av stöd hade ökat.

Tveksamma

På fråga från Skolinspektionen har både skolan och kommunen svarat att det är tveksamt om eleven är i behov av särskilt stöd, eftersom det stödbehov eleven har ska skolan klara av med ordinarie stödinsatser. Det svaret ifrågasätter Skolinspektionen. ”Det är rektorns ansvar att fatta beslut om åtgärdsprogram för de elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Anser rektorn att det saknas behov av särskilt stöd får rektorn i stället fatta beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram. Genom att upprätta åtgärdsprogram för eleven får rektorn anses ha tagit ställning i frågan”.

Senast i november

Skolinspektionen förelägger nu kommunen att senast i november vidta åtgärder så att elevens rätt till stöd tillgodoses. Rektorn ska se till att elevens samtliga behov framgår, hur de ska tillgodoses och när de ska följas upp och utvärderas. De vidtagna åtgärderna ska också redovisas skriftligt till Skolinspektionen.