02 sep 2014 16:34

07 jan 2015 09:59

Fler demensboendeplatser behövs

Omvårdnadsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att analysera kommunens demensboendeplatser och utreda förutsättningar för att öka antalet demensboendeplatsen, inom befintlig budget.

– Vi har en brist på platser, säger nämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD).

– Trycket minskar på de somatiska boendeplatserna och servicehusplatser, men vi ser ett ökat behov av demensplatser. Vi kommer se över om vi kan omvandla platser från somatiken till demens, säger omvårdnadschefen Per Granath.

I steg ett rör det sig om att få tio nya platser för demensboende.

– Vi räknar med att se över det här under hösten och komma med ett förslag till omvårdnadsnämnden före årsskiftet.

Omvårdnadsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att analysera kommunens demensboendeplatser och utreda förutsättningar för att öka antalet demensboendeplatsen, inom befintlig budget.

– Vi har en brist på platser, säger nämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD).

– Trycket minskar på de somatiska boendeplatserna och servicehusplatser, men vi ser ett ökat behov av demensplatser. Vi kommer se över om vi kan omvandla platser från somatiken till demens, säger omvårdnadschefen Per Granath.

I steg ett rör det sig om att få tio nya platser för demensboende.

– Vi räknar med att se över det här under hösten och komma med ett förslag till omvårdnadsnämnden före årsskiftet.