02 sep 2014 22:05

07 jan 2015 10:18

Snubblade på balkongtröskel på äldreboende

En boende snubblade över en balkongtröskel på ett äldreboende i Skövde och ådrog sig flera frakturer i samband med fallet. Den aktuella balkongtröskeln har tidigare konstaterats vara felaktig och trots försök att åtgärda den så är kanten fortfarande för hög, skriver personal som har lex Sarah-anmält händelsen. Konsekvensen den här gången blev kraftiga smärtor, ambulanstransport och operation följt av lång rehabilitering och extra stort omvårdnadsbehov, enligt anmälan.

En annan lex Sara-anmälan som personal inom äldreomsorgen i Skövde gjort rör en hårdhänt kollega. Anmälaren skriver att denne flera gånger sagt till sin kollega att vara försiktig när en boende skulle få hjälp att ta på en tröja. Senare upptäcker anmälaren ett stort blåmärke på den boendes arm.

En boende snubblade över en balkongtröskel på ett äldreboende i Skövde och ådrog sig flera frakturer i samband med fallet. Den aktuella balkongtröskeln har tidigare konstaterats vara felaktig och trots försök att åtgärda den så är kanten fortfarande för hög, skriver personal som har lex Sarah-anmält händelsen. Konsekvensen den här gången blev kraftiga smärtor, ambulanstransport och operation följt av lång rehabilitering och extra stort omvårdnadsbehov, enligt anmälan.

En annan lex Sara-anmälan som personal inom äldreomsorgen i Skövde gjort rör en hårdhänt kollega. Anmälaren skriver att denne flera gånger sagt till sin kollega att vara försiktig när en boende skulle få hjälp att ta på en tröja. Senare upptäcker anmälaren ett stort blåmärke på den boendes arm.