03 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

350 platser – men bara 331 elever

Nya Billingskolan är för trång och klarar inte ens att ta emot så många elever som den ska göra på papperet.
I dag får bara 331 elever plats – trots att skolan är tänkt för 350.

Det bekräftar rektorn Annika Lund för SLA. Orsaken enligt henne är att de ursprungliga tankarna om flexibilitet med klasser som förflyttar mellan olika utrymmen inte gått att genomföra i praktiken.

– De små barnen passar inte för det, utan de behöver ha sitt hemklassrum, säger Annika Lund.

Biblioteket – liksom en bildsal – har redan gjorts om till klassrum och böckerna har i stället flyttats ut i det gemensamma utrymmet Navet.

Kommer bli värre

Varför skolan har blivit så trång att den inte ens klarar att ta emot de elever som förväntas har Lund inget riktigt bra svar på. Hon var inte med under projekteringsperioden utan har tagit över senare.

Skolan kostade till slut 123 miljoner kronor och har beskrivits som en ”skola i nationell toppklass”. Sanningen är att den inte alls är dimensionerad för att täcka behoven de kommande åren. Skolförvaltningens egna prognoser spår att redan 2015 finns det 428 elever i upptagningsområdet. Hur man ska lösa det har Annika Lund inget svar.

– Jag har ingen aning i nuläget.

Kan det bli aktuell med paviljonger?

– Vi har lyft frågan om att bygga till skolan. Vi behöver mer lokaler för att klara uppdraget.

Nu nekas elever som bor närområdet vilket är emot principerna både i skollagen och i kommunens eget regelverk. Åsa Karlberg är en av tre föräldrar som fått avslagsbeslut av Annika Lund. Dessutom finns exempel där platsbristen lett till att syskonpar tvingas till olika skolor vilket är något skolan normalt vill undvika.

– Vi hade en dialog med förvaltningsledningen i våras och tog beslutet om ett stopp. Skolan är för liten för det här upptagningsområdet, men det är hemskt att vi behöver säga nej till de som bor i närheten, säger Annika Lund.

Det bekräftar rektorn Annika Lund för SLA. Orsaken enligt henne är att de ursprungliga tankarna om flexibilitet med klasser som förflyttar mellan olika utrymmen inte gått att genomföra i praktiken.

– De små barnen passar inte för det, utan de behöver ha sitt hemklassrum, säger Annika Lund.

Biblioteket – liksom en bildsal – har redan gjorts om till klassrum och böckerna har i stället flyttats ut i det gemensamma utrymmet Navet.

Kommer bli värre

Varför skolan har blivit så trång att den inte ens klarar att ta emot de elever som förväntas har Lund inget riktigt bra svar på. Hon var inte med under projekteringsperioden utan har tagit över senare.

Skolan kostade till slut 123 miljoner kronor och har beskrivits som en ”skola i nationell toppklass”. Sanningen är att den inte alls är dimensionerad för att täcka behoven de kommande åren. Skolförvaltningens egna prognoser spår att redan 2015 finns det 428 elever i upptagningsområdet. Hur man ska lösa det har Annika Lund inget svar.

– Jag har ingen aning i nuläget.

Kan det bli aktuell med paviljonger?

– Vi har lyft frågan om att bygga till skolan. Vi behöver mer lokaler för att klara uppdraget.

Nu nekas elever som bor närområdet vilket är emot principerna både i skollagen och i kommunens eget regelverk. Åsa Karlberg är en av tre föräldrar som fått avslagsbeslut av Annika Lund. Dessutom finns exempel där platsbristen lett till att syskonpar tvingas till olika skolor vilket är något skolan normalt vill undvika.

– Vi hade en dialog med förvaltningsledningen i våras och tog beslutet om ett stopp. Skolan är för liten för det här upptagningsområdet, men det är hemskt att vi behöver säga nej till de som bor i närheten, säger Annika Lund.

Fakta

Billingsskolans rektor Annika Lund säger att det är första gången hon avslår en begäran som hon nu gjort för Åsa Karlbergs dotter. I sitt beslut skriver Lund det inte finns plats för fler elever på Billingsskolan och att det skulle medföra betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för skolan att bevilja flickan plats.

Åsa Karlberg har överklagat till den oberoende myndigheten Skolväseendets överklagandenämnd. Utfallet där blir principiellt intressant för både Skövde kommun och elever i Billingskolans rektorsområde.

Källa: