03 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Dottern får inte plats i skolan

BILLINGSKOLAN: 10-åring tvingas åka taxi till annan skola

Åsa Karlbergs tioåriga dotter får inte plats på Billingskolan trots att hon bor bara 400 meter därifrån.
I stället tvingas dottern åka taxi varje dag till och från Rydskolan.

– Jag tycker att kommunen säger emot sig själv när man har en närhetsprincip och ändå nekar elever plats, säger Åsa Karlberg.

Hon och maken Peter Friberg samt deras två barn flyttade från Ryd till Höstvägen på Billingsluttningen i maj. Villan ligger bara några hundra meter från Billingskolan som invigdes under pompa och ståt i augusti, men som redan visat sig vara för liten för att ens ta emot eleverna i närområdet.

Parets yngsta dotter passerar varje dag skolan för att i taxi åka åtta kilometer till Rydskolan. Billingsskolans rektor har nekat dottern plats på skolan.

Detta trots att närhetsprincipen gäller, det vill säga att barn ska ha rätt att bli placerad i en skola nära hemmet.

– Jag hade förstått det om vi bott kvar i Ryd och valt den här skolan, men nu är vi folkbokförda i Billingskolans upptagningsområde och vi har sagt att vi kommer att kämpa för att på en plats där, säger Åsa Karlberg.

Har överklagat

Hon fick nej muntligen redan i juni, men fick också ett skriftligt avslagsbeslut i augusti som hon överklagat till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett besked därifrån kan ta tre månader och under tiden är Åsas dotter hänvisad till taxiresorna.

– Att hon går kvar i Rydskolan är i sig inget problem. Hon har jättebra lärare där, men hennes sociala samvaro med kompisar utanför skoltiden försvinner. Hon får inte ta med kompisar i taxin och kan inte spontant ta med eller gå hem till kompisar efter skolan. Det är negativt, säger Åsa.

– Övriga familjen har flyttat fullt ut, men för henne är det som hon inte helt fått flytta hit. Det skapar en otrygghet, säger Åsa, som är kritisk till Anders G Johanssons (skolnämndens moderate ordförande) uttalande i SLA i förra veckan om att kommunen med dagens information om framtida elevunderlag byggt en större Billingskola.

– Det här borde man ha sett redan tidigare. Billingssluttningen är ett område som kommer att få allt fler barnfamiljer de närmaste åren. Vi ser att på nästan varje gata flyttar det in barnfamiljer, säger Åsa.

– Jag tycker att kommunen säger emot sig själv när man har en närhetsprincip och ändå nekar elever plats, säger Åsa Karlberg.

Hon och maken Peter Friberg samt deras två barn flyttade från Ryd till Höstvägen på Billingsluttningen i maj. Villan ligger bara några hundra meter från Billingskolan som invigdes under pompa och ståt i augusti, men som redan visat sig vara för liten för att ens ta emot eleverna i närområdet.

Parets yngsta dotter passerar varje dag skolan för att i taxi åka åtta kilometer till Rydskolan. Billingsskolans rektor har nekat dottern plats på skolan.

Detta trots att närhetsprincipen gäller, det vill säga att barn ska ha rätt att bli placerad i en skola nära hemmet.

– Jag hade förstått det om vi bott kvar i Ryd och valt den här skolan, men nu är vi folkbokförda i Billingskolans upptagningsområde och vi har sagt att vi kommer att kämpa för att på en plats där, säger Åsa Karlberg.

Har överklagat

Hon fick nej muntligen redan i juni, men fick också ett skriftligt avslagsbeslut i augusti som hon överklagat till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett besked därifrån kan ta tre månader och under tiden är Åsas dotter hänvisad till taxiresorna.

– Att hon går kvar i Rydskolan är i sig inget problem. Hon har jättebra lärare där, men hennes sociala samvaro med kompisar utanför skoltiden försvinner. Hon får inte ta med kompisar i taxin och kan inte spontant ta med eller gå hem till kompisar efter skolan. Det är negativt, säger Åsa.

– Övriga familjen har flyttat fullt ut, men för henne är det som hon inte helt fått flytta hit. Det skapar en otrygghet, säger Åsa, som är kritisk till Anders G Johanssons (skolnämndens moderate ordförande) uttalande i SLA i förra veckan om att kommunen med dagens information om framtida elevunderlag byggt en större Billingskola.

– Det här borde man ha sett redan tidigare. Billingssluttningen är ett område som kommer att få allt fler barnfamiljer de närmaste åren. Vi ser att på nästan varje gata flyttar det in barnfamiljer, säger Åsa.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.