04 sep 2014 20:00

07 jan 2015 09:59

Kulturen ska ut i skolan

Kulturförvaltningen och skolan har nu tagit fram en modell för att utöka samarbetet mellan skolan och kulturen. Den kallas kulturhjulet och tanken är att kulturförvaltningens utbud som är riktat till barn ska få en stark koppling till kursplanen.

Kulturnämnden godkände rapporten och sa ja till att pröva modellen försök i en skola och två förskolor. Säger även skolnämnden ja testas den modellen under 2014/2015.

I april 2015 ska pilotprojektet utvärderas.

Kulturförvaltningen och skolan har nu tagit fram en modell för att utöka samarbetet mellan skolan och kulturen. Den kallas kulturhjulet och tanken är att kulturförvaltningens utbud som är riktat till barn ska få en stark koppling till kursplanen.

Kulturnämnden godkände rapporten och sa ja till att pröva modellen försök i en skola och två förskolor. Säger även skolnämnden ja testas den modellen under 2014/2015.

I april 2015 ska pilotprojektet utvärderas.