04 sep 2014 12:04

07 jan 2015 09:59

Kultur, kvalitet och turism

– Kulturturism är en nyckelfråga för såväl Västra Götaland som Europa. Därför är det glädjande att vi fått chansen att medverka i Charts-projektet. Det har inneburit tillgång till ledande europeisk kompetens inom området men även att intresset har väckts internationellt för de metoder som vi bevisligen själva är väldigt duktiga på, säger Tomas Olsson, projektledare för Charts i Sverige och regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

Tillsammans med Länsstyrelsen och Västarvet har Västra Götalandsregionen tagit fram och infört nya metoder för kulturturism. De nya modellerna för kvalitets- och klimatarbete har skapats inom ramen för EU-projektet Charts. Nästa vecka presenteras resultaten på en europeisk konferens i Grekland.

– I ett europeiskt perspektiv blir det tydligt att vi i Västra Götaland ligger långt framme när det gäller kulturarv som är tillgängligt för alla, säger Tomas Olsson.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har varit en av 13 partnerregioner i projektet.

Tillsammans med Länsstyrelsen och Västarvet har Västra Götalandsregionen tagit fram och infört nya metoder för kulturturism. De nya modellerna för kvalitets- och klimatarbete har skapats inom ramen för EU-projektet Charts. Nästa vecka presenteras resultaten på en europeisk konferens i Grekland.

– I ett europeiskt perspektiv blir det tydligt att vi i Västra Götaland ligger långt framme när det gäller kulturarv som är tillgängligt för alla, säger Tomas Olsson.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har varit en av 13 partnerregioner i projektet.