04 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Avslag för nekad elev

Kommunen hade rätt att säga nej

Skövde kommun gjorde inte fel som nekade en elev plats på Billingsskolan.
– En besvikelse för oss, säger mamman Åsa Karlberg.

SLA berättade på onsdagen om hur hennes dotter dagligen åker taxi till Rydskolan trots att hon bor på Billingsluttningen. Billingskolan inte får plats för alla elever som bor i upptagningsområdet. Föräldrarna överklagade skolans beslut till den fristående myndigheten Skolväsendets överklagandenämnd.

Under onsdagen kom beskedet från överklagandenämnden. Åsa Karlbergs dotter får avslag och kommunens motivering om att det finns organisatoriska och ekonomiska skäl till beslutet håller enligt nämnden. Skolan har inte plats och har då ingen skyldighet att skapa en sådan i det här fallet.

– En besvikelse för oss och jag känner för min dotters skull. Det är hon som går miste om möjligheten till sociala kontakter utanför skolan på grund av det här, säger Åsa Karlberg.

Beklagansvärt

Anders G Johansson (M) säger att avslagsbeslutet ligger på rektors nivå, inte på politisk nivå.

– Märklig situation och inte eftersträvansvärd. Det är beklagansvärt, men jag kan bara konstatera att vi har den kapacitet vi har i dag, säger Anders G Johansson (M), ordförande i skolnämnden.

Han satt med i den grupp som tog fram det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om skolan utformning. Målet var att skolan skulle ligga i framkant på alla sätt, men redan i dag är biblioteket liksom en bildsal omgjort till klassrum. Antalet elever är 20 färre än vad som kommunen beställde.

– Det är märkligt för mig också och det är inte det vi beställt, kommenterar Johansson.

Men många tycker att det är märkligt att ni inte byggde skolan tillräckligt stor och att det skiljer mycket på de nya prognoserna jämfört med de som användes 2011?

– Jag förstår den reaktionen, men vi har i dag ett annat prognosunderlag än vi hade då. Varför det skiljer så mycket vet jag inte, men vi har en annan volymökning centralt i Skövde.

Uteblivna friskoleetableringar och befolkningstillväxt skapar en elevboom i grundskolan, främst i centrala Skövde. Trycket på flera av skolorna är hårt som framgår av tabellen nedan.

– Vi vill bygga nytt och vi vill bygga till för att klara kapaciteten, men heller inte skjuta från höften utan vara noggranna i vad vi gör. Därför har vi lagt ett antal utredningsuppdrag till förvaltningen.

Går att bygga ut

Just Billingskolan är möjlig att bygga ut.

– Det var något vi tittade på när vi valde det förslaget, men jag vill inte i dag säga att vi ska göra det. Förvaltningen ska första utreda var det går att förtäta, säger Johansson.

SLA berättade på onsdagen om hur hennes dotter dagligen åker taxi till Rydskolan trots att hon bor på Billingsluttningen. Billingskolan inte får plats för alla elever som bor i upptagningsområdet. Föräldrarna överklagade skolans beslut till den fristående myndigheten Skolväsendets överklagandenämnd.

Under onsdagen kom beskedet från överklagandenämnden. Åsa Karlbergs dotter får avslag och kommunens motivering om att det finns organisatoriska och ekonomiska skäl till beslutet håller enligt nämnden. Skolan har inte plats och har då ingen skyldighet att skapa en sådan i det här fallet.

– En besvikelse för oss och jag känner för min dotters skull. Det är hon som går miste om möjligheten till sociala kontakter utanför skolan på grund av det här, säger Åsa Karlberg.

Beklagansvärt

Anders G Johansson (M) säger att avslagsbeslutet ligger på rektors nivå, inte på politisk nivå.

– Märklig situation och inte eftersträvansvärd. Det är beklagansvärt, men jag kan bara konstatera att vi har den kapacitet vi har i dag, säger Anders G Johansson (M), ordförande i skolnämnden.

Han satt med i den grupp som tog fram det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om skolan utformning. Målet var att skolan skulle ligga i framkant på alla sätt, men redan i dag är biblioteket liksom en bildsal omgjort till klassrum. Antalet elever är 20 färre än vad som kommunen beställde.

– Det är märkligt för mig också och det är inte det vi beställt, kommenterar Johansson.

Men många tycker att det är märkligt att ni inte byggde skolan tillräckligt stor och att det skiljer mycket på de nya prognoserna jämfört med de som användes 2011?

– Jag förstår den reaktionen, men vi har i dag ett annat prognosunderlag än vi hade då. Varför det skiljer så mycket vet jag inte, men vi har en annan volymökning centralt i Skövde.

Uteblivna friskoleetableringar och befolkningstillväxt skapar en elevboom i grundskolan, främst i centrala Skövde. Trycket på flera av skolorna är hårt som framgår av tabellen nedan.

– Vi vill bygga nytt och vi vill bygga till för att klara kapaciteten, men heller inte skjuta från höften utan vara noggranna i vad vi gör. Därför har vi lagt ett antal utredningsuppdrag till förvaltningen.

Går att bygga ut

Just Billingskolan är möjlig att bygga ut.

– Det var något vi tittade på när vi valde det förslaget, men jag vill inte i dag säga att vi ska göra det. Förvaltningen ska första utreda var det går att förtäta, säger Johansson.