04 sep 2014 15:00

23 jan 2015 15:49

"Det är viktigt att rösta"

Demokratidagar för gymnasiet

Hur styrs en kommun? Vad står partierna för? Det får elever i sista året på gymnasiet veta eller ta reda på under demokratidagarna i Arena Skövde.

Under två dagar, med start under torsdagen, är det demokratidagar i Arena Skövde för elever som slutar gymnasiet i vår. Både elever från Gymnasium Skövde och friskolor är inbjudna.

– Det är debatt, varje parti har ett bokbord där eleverna kan ställa frågor och de får också information om kommunstyret, berättar Emma Eriksson, nämndesekreterare i utbildningsnämnden som står bakom dagarna.

Vem som berättar om hur kommunen styrs alternerar. När SLA var där var det Ulla-Britt Hagström, i egenskap av representant för fullmäktiges presidium, som skötte det.

– Jag talar om ungdomarnas möjlighet att påverka och hur de kan komma in i demokratin. Det är genom medborgarförslag, mejlkontakter, automatiskt genom Ung i Skövde och gärna att de engagerar sig i ett politiskt parti.

Några frågor fick hon inte vid det första tillfället.

– Men jag vet att ungdomar har många frågor, de diskuterar många samhällsfrågor. Det viktigaste är att de röstar.

Julia Svahn från Vreten går sista året på Barn- och fritidsprogrammet på Kavelbro. Hon tycker att det är bra att det finns demokratidagar.

– För att man får möjlighet att prata med alla partier.

Har du bestämt hur du ska rösta?

– Nej, inte riktigt. Jag vet vad det lutar mot. Det är viktigt att rösta, man ska utnyttja demokratin som finns i Sverige.

Demokratidagar är det även för elever i ettan och tvåan på Västerhöjd och Kavelbro.

Under två dagar, med start under torsdagen, är det demokratidagar i Arena Skövde för elever som slutar gymnasiet i vår. Både elever från Gymnasium Skövde och friskolor är inbjudna.

– Det är debatt, varje parti har ett bokbord där eleverna kan ställa frågor och de får också information om kommunstyret, berättar Emma Eriksson, nämndesekreterare i utbildningsnämnden som står bakom dagarna.

Vem som berättar om hur kommunen styrs alternerar. När SLA var där var det Ulla-Britt Hagström, i egenskap av representant för fullmäktiges presidium, som skötte det.

– Jag talar om ungdomarnas möjlighet att påverka och hur de kan komma in i demokratin. Det är genom medborgarförslag, mejlkontakter, automatiskt genom Ung i Skövde och gärna att de engagerar sig i ett politiskt parti.

Några frågor fick hon inte vid det första tillfället.

– Men jag vet att ungdomar har många frågor, de diskuterar många samhällsfrågor. Det viktigaste är att de röstar.

Julia Svahn från Vreten går sista året på Barn- och fritidsprogrammet på Kavelbro. Hon tycker att det är bra att det finns demokratidagar.

– För att man får möjlighet att prata med alla partier.

Har du bestämt hur du ska rösta?

– Nej, inte riktigt. Jag vet vad det lutar mot. Det är viktigt att rösta, man ska utnyttja demokratin som finns i Sverige.

Demokratidagar är det även för elever i ettan och tvåan på Västerhöjd och Kavelbro.