04 sep 2014 06:10

23 jan 2015 15:29

Efterspel till ifrågasatt rekrytering

Kommunens agerande i samband med anställningen av en toppchef är ett brott mot förhandlingsskyldigheten. Det hävdar tre fackförbund som nu begär en lokal tvisteförhandling och dessutom kräver kommunen på skadestånd.

I augusti kunde SLA avslöja att flera fackförbund övervägde att rikta ett kraftigt skadeståndskrav mot Skövde kommun. De ansåg att kommunen underlåtit att mbl-förhandla tillsättningen av Rogher Selmosson som nyligen utsågs till chef för sektorn för medborgare och samhällsutveckling.

Centrala ombudsmän

På onsdagen blev tvisten verklighet när Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund lämnade in en begäran om lokal tvisteförhandling till kommunen. De företräds av centrala ombudsmän och påkallar en tvisteförhandling just med anledning av kommunens tillsättande av Selmosson – man hävdar att det är ett brott mot den primära förhandlingsskyldigheten enligt mbl (medbestämmandelagen).

SLA har sökt lokala representanter för fackförbunden, men ingen vill uttala sig. De hänvisar i stället till de ombudsmän som företräder facken.

– I många kommuner har man utvecklat och förfinat mbl i samverkansavtal. Men vi anser att Skövde kommun har brustit i att efterleva det avtal som finns. Det är vår ståndpunkt, säger Roger Ahlén, regionombudsman för Lärarförbundet.

– Men en tvisteförhandling är ju just en förhandling där även motparten får chansen att förklara varför man har agerat som man gjort och lägga fram sin syn på saken. Tanken är att lösa tvisten.

Skadeståndskrav

I begäran om tvisteförhandling framför ombudsmännen också ett yrkande om allmänt skadestånd för det brott som man anser kommunen har gjort sig skyldig till. Storleken på skadeståndet har inte preciserats, även om det tidigare har talats om ett ”omfattande” skadestånd.

– Jag kan inte uttala mig om någon summa i dag, det är en del av förhandlingen.

Det är ännu oklart när tvisteförhandlingen blir av.

– Den ska lösas skyndsamt, vilket borde innebära inom ett par veckor.

Enligt vad SLA erfar ingick även andra fackförbund inledningsvis i diskussionerna om ett eventuellt skadeståndskrav mot kommunen. Men varför de inte finns med hela vägen är oklart.

– Det kan jag inte svara på.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt har tidigare sagt i SLA att tillsättningen av Selmosson har följt normala rutiner.

I augusti kunde SLA avslöja att flera fackförbund övervägde att rikta ett kraftigt skadeståndskrav mot Skövde kommun. De ansåg att kommunen underlåtit att mbl-förhandla tillsättningen av Rogher Selmosson som nyligen utsågs till chef för sektorn för medborgare och samhällsutveckling.

Centrala ombudsmän

På onsdagen blev tvisten verklighet när Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund lämnade in en begäran om lokal tvisteförhandling till kommunen. De företräds av centrala ombudsmän och påkallar en tvisteförhandling just med anledning av kommunens tillsättande av Selmosson – man hävdar att det är ett brott mot den primära förhandlingsskyldigheten enligt mbl (medbestämmandelagen).

SLA har sökt lokala representanter för fackförbunden, men ingen vill uttala sig. De hänvisar i stället till de ombudsmän som företräder facken.

– I många kommuner har man utvecklat och förfinat mbl i samverkansavtal. Men vi anser att Skövde kommun har brustit i att efterleva det avtal som finns. Det är vår ståndpunkt, säger Roger Ahlén, regionombudsman för Lärarförbundet.

– Men en tvisteförhandling är ju just en förhandling där även motparten får chansen att förklara varför man har agerat som man gjort och lägga fram sin syn på saken. Tanken är att lösa tvisten.

Skadeståndskrav

I begäran om tvisteförhandling framför ombudsmännen också ett yrkande om allmänt skadestånd för det brott som man anser kommunen har gjort sig skyldig till. Storleken på skadeståndet har inte preciserats, även om det tidigare har talats om ett ”omfattande” skadestånd.

– Jag kan inte uttala mig om någon summa i dag, det är en del av förhandlingen.

Det är ännu oklart när tvisteförhandlingen blir av.

– Den ska lösas skyndsamt, vilket borde innebära inom ett par veckor.

Enligt vad SLA erfar ingick även andra fackförbund inledningsvis i diskussionerna om ett eventuellt skadeståndskrav mot kommunen. Men varför de inte finns med hela vägen är oklart.

– Det kan jag inte svara på.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt har tidigare sagt i SLA att tillsättningen av Selmosson har följt normala rutiner.