04 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

FP-topp vill öppna Rydskolan

Folkpartiets ledare är nu tydlig med att Rydskolan bör öppnas för högstadieelever.
– Vi är positiva till det, skolan är fin och bör utnyttjas fullt ut, säger listettan Ulla-Britt Hagström.

Hennes utspel kommer mitt i valrörelsen, men hon betonar att det inte finns något gruppbeslut i Folkpartiet.

FP sa ja till beslutet 2011 att stänga Rydskolan som högstadium, men nu visar skolförvaltningens bedömningar att antalet högstadieplatser i skolan måste öka de kommande åren. Då utreds möjligheterna att hitta fler högstadieplatser på Eriksdal och att öppna Rydskolan igen.

– Vi var positiva till att förbättra integrationen, men hade jag fått bestämma då hade vi hellre flyttat elever till Ryd för att få en bättre integration, säger Hagström, som nu vill avvakta den utredning som skolnämnden beställt.

Socialdemokraterna sa ja till stängningen, men oppositionsrådet Marie Ekman vill också avvakta utredningen innan hon låser sig kring en åsikt om hur Rydskolan ska utnyttjas i framtiden.

– Vi välkomnar utredningen. Rydskolan är en fantastisk fin skola och finns det behov av att utnyttja kapaciteten ska man göra. Men vi tycker att det behövs en grundlig genomgång för att rätt beslut ska tas, säger Marie Ekman.

På pottkanten

En orsak till att Skövde 2011 drog ned på grundskolekostymen var att det bedömdes bli en överkapacitet på grund av kommande friskoleetableringar. Sedan dess har Kunskapsskolan dragit sig ur medan Raoul Wallenberg-skolan har tillstånd från 2015.

– Vi sa ju nej till friskoleetableringarna och att Kunskapsskolan backar sätter ju kommunens planering sätt på pottkanten. Det är bekymmersamt för skolan, säger Ekman.

Hon vill också snabba på processen med att ta fram en ny central grundskola som också behövs för att avlasta Billingskolan.

Alla politiker SLA pratat med påpekar att det är ett positiv problem att skolan växer.

MP välkomnar

Miljöpartiet var tydliga motståndare till nedläggningsbeslutet 2011.

– Vi tyckte att förslaget var fel och beslutsunderlaget för dåligt. I nämnden fick vi bara en powerpoint-presentation. Nu finns ett bra underlag för elevutvecklingen och de behov som finns. Det finns kapacitet på Rydskolan och det är bra att man tagit in skolan i utredningen. Vi hoppas att den öppnas igen, säger Roger Almgren, som sitter i skolnämnden för MP.

Hennes utspel kommer mitt i valrörelsen, men hon betonar att det inte finns något gruppbeslut i Folkpartiet.

FP sa ja till beslutet 2011 att stänga Rydskolan som högstadium, men nu visar skolförvaltningens bedömningar att antalet högstadieplatser i skolan måste öka de kommande åren. Då utreds möjligheterna att hitta fler högstadieplatser på Eriksdal och att öppna Rydskolan igen.

– Vi var positiva till att förbättra integrationen, men hade jag fått bestämma då hade vi hellre flyttat elever till Ryd för att få en bättre integration, säger Hagström, som nu vill avvakta den utredning som skolnämnden beställt.

Socialdemokraterna sa ja till stängningen, men oppositionsrådet Marie Ekman vill också avvakta utredningen innan hon låser sig kring en åsikt om hur Rydskolan ska utnyttjas i framtiden.

– Vi välkomnar utredningen. Rydskolan är en fantastisk fin skola och finns det behov av att utnyttja kapaciteten ska man göra. Men vi tycker att det behövs en grundlig genomgång för att rätt beslut ska tas, säger Marie Ekman.

På pottkanten

En orsak till att Skövde 2011 drog ned på grundskolekostymen var att det bedömdes bli en överkapacitet på grund av kommande friskoleetableringar. Sedan dess har Kunskapsskolan dragit sig ur medan Raoul Wallenberg-skolan har tillstånd från 2015.

– Vi sa ju nej till friskoleetableringarna och att Kunskapsskolan backar sätter ju kommunens planering sätt på pottkanten. Det är bekymmersamt för skolan, säger Ekman.

Hon vill också snabba på processen med att ta fram en ny central grundskola som också behövs för att avlasta Billingskolan.

Alla politiker SLA pratat med påpekar att det är ett positiv problem att skolan växer.

MP välkomnar

Miljöpartiet var tydliga motståndare till nedläggningsbeslutet 2011.

– Vi tyckte att förslaget var fel och beslutsunderlaget för dåligt. I nämnden fick vi bara en powerpoint-presentation. Nu finns ett bra underlag för elevutvecklingen och de behov som finns. Det finns kapacitet på Rydskolan och det är bra att man tagit in skolan i utredningen. Vi hoppas att den öppnas igen, säger Roger Almgren, som sitter i skolnämnden för MP.