05 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:18

Skövdebostäder vill inte ha externa ledamöter

På kollisionskurs igen

Skövde kommun och AB Skövdebostäder är sällan överens nuförtiden.
Nu är det nya skrivningar i bolagsordningen som det kommunala bolaget protesterar mot.

Det framgår av ett brev från vd Dan Sandén till kommunstyrelsen. Han konstaterar att förslaget till ändringar i bolagsordningen inte varit ute på remiss hos bolagen och vill därför lämna sina synpunkter.

Enligt förslaget ska antalet ledamöter i styrelsen vara sju, inte fem till nio som i dag. Två av ledamöterna kan vara externa, det vill säga icke valda politiker.

Behövs inte

Även i dag är det möjligt att välja in externa ledamöter och kommunledningen har tidigare uttalat att man ser ett intresse i att få in andra ledamöter än bara politiker i bolagsstyrelserna. Så ser det i dag ut i flera kommunala bolag, bland annat i Next Skövdes styrelse och hos Skövde Värmeverk AB.

AB Skövdebostäder vill dock inte ha någon förändring mot i dag. Vd Dan Sandén skriver att styrelsen inte anser att det för närvarande behövs några externa ledamöter som inte är förtroendevalda politiker.

Dessutom sågar bolaget ett förslag om överprövning av vd:s beslut om att lämna ut allmän handling eller inte. Kommunen vill att sökande som får avslag ska kunna begära överprövning hos styrelsen.

Här pekar Dan Sandén på att avslagsbeslut enligt lag kan överklagas till kammarrätten och behandlingen ska ske skyndsamt. Något som försvåras om styrelsen ska överpröva vd:s beslut.

Sandén har även hämtat in ett yttrande från en juristbyrå som råder kommunen att ta bort skrivelsen om överprövning ur bolagsordningen.

Här backar också kommunen direkt. I ett svar till Skövdebostäder skriver bolagscontrollern Monica Schelander att paragrafen kommer tas bort ur Skövdebostäders bolagsordning.

De nya bolagsordningarna ska antas av kommunfullmäktige under oktober månad och av bolagen nästa år.

Det framgår av ett brev från vd Dan Sandén till kommunstyrelsen. Han konstaterar att förslaget till ändringar i bolagsordningen inte varit ute på remiss hos bolagen och vill därför lämna sina synpunkter.

Enligt förslaget ska antalet ledamöter i styrelsen vara sju, inte fem till nio som i dag. Två av ledamöterna kan vara externa, det vill säga icke valda politiker.

Behövs inte

Även i dag är det möjligt att välja in externa ledamöter och kommunledningen har tidigare uttalat att man ser ett intresse i att få in andra ledamöter än bara politiker i bolagsstyrelserna. Så ser det i dag ut i flera kommunala bolag, bland annat i Next Skövdes styrelse och hos Skövde Värmeverk AB.

AB Skövdebostäder vill dock inte ha någon förändring mot i dag. Vd Dan Sandén skriver att styrelsen inte anser att det för närvarande behövs några externa ledamöter som inte är förtroendevalda politiker.

Dessutom sågar bolaget ett förslag om överprövning av vd:s beslut om att lämna ut allmän handling eller inte. Kommunen vill att sökande som får avslag ska kunna begära överprövning hos styrelsen.

Här pekar Dan Sandén på att avslagsbeslut enligt lag kan överklagas till kammarrätten och behandlingen ska ske skyndsamt. Något som försvåras om styrelsen ska överpröva vd:s beslut.

Sandén har även hämtat in ett yttrande från en juristbyrå som råder kommunen att ta bort skrivelsen om överprövning ur bolagsordningen.

Här backar också kommunen direkt. I ett svar till Skövdebostäder skriver bolagscontrollern Monica Schelander att paragrafen kommer tas bort ur Skövdebostäders bolagsordning.

De nya bolagsordningarna ska antas av kommunfullmäktige under oktober månad och av bolagen nästa år.