05 sep 2014 07:00

23 jan 2015 15:49

Få väljer E85 vid pumpen

MILJÖBRÄNSLEN: Etanolen på väg ut – kommunen väljer biogas och el

E85. Allt färre kör med sprit i tanken. Förra året sjönk försäljningen av E85 drastiskt och det säljs väldigt få nya etanolbilar.
– E85 står för en extremt liten del av vår försäljning, säger Mats Sjölin på Statoil vid Hallenbergsrondellen i Skövde.

Skillnaden mot för bara några år sedan är makrant. 2008 stod etanolbilarna för 25 procent av den totala nybilsförsäljningen med totalt 59 000 sålda bilar. Förra året såldes 3 234 bilar med E85-drift – i hela Sverige. Marknaden för etanol som alternativt miljöbränsle har tvärdött på kort tid.

– Vi märker att efterfrågan minskar stadigt. För några år sedan sålde vi en hel del E85 men i dag står den för mindre än fem procent av vår totala bränsleförsäljning, säger Mats Sjölin, franchisetagare för Statoil vid Hallenbergsrondellen, utan nämna några volymer.

Säljer mest diesel

Som chef för en Skövdes största mackar möter han både privatbilister, tjänstebilsförare, företag och offentliga myndigheter. Att allt färre väljer att köra med etanol i tanken beror på flera skäl. De förmåner och skattesubventioner som gällde när etanolen kom, har delvis försämrats. Dessutom är prisskillnaden mellan E85 (ca 9.40) och vanlig 95-oktanig bensin (ca 14.35) för liten för att det ska innebära någon stor ekonomisk fördel.

– Snåla dieselbilar är det som gäller i dag. Vi säljer allt mer diesel och mindre av bensin och E85, säger Sjölin.

Dåligt andrahandsvärde

Även vid OKQ8 på Gamla Kungsvägen utgör E85 en allt mindre del av försäljningen, knappt tre procent av den totala årsvolymen. Men att etanolbilsägarna i allt högre utsträckning tankar bensin, är inget som stationschefen Jan-Erik Lilliedahl märkt av. Inte heller att många etanolbilar oftare drabbas av motorproblem.

– Nej, jag upplever att de som kör etanolbil också tankar E85, säger han.

Skövde kommun hade tidigare en stor andel etanolbilar i sin fordonspark men av dessa finns ingen kvar. Nu går man över allt mer till biogas eller eldrift där det är möjligt, i övrigt är det miljöklassade dieselbilar som gäller. Av kommunens 208 personbilar är 151 diesel, 44 biogas och 13 el (Renault Kangoo).

– Det ligger i linje med att vi ska vara fossilbränslefria inom några år. När det gäller etanolbilarna så uppvägde inte fördelarna det faktum att totalekonomin raserades av det dåliga andrahandsvärdet. Det var väldigt trögt att sälja av dem när de skulle bytas ut, säger Hans Cederlund, chef vid arbetsavdelningen på tekniska kontoret.

Skillnaden mot för bara några år sedan är makrant. 2008 stod etanolbilarna för 25 procent av den totala nybilsförsäljningen med totalt 59 000 sålda bilar. Förra året såldes 3 234 bilar med E85-drift – i hela Sverige. Marknaden för etanol som alternativt miljöbränsle har tvärdött på kort tid.

– Vi märker att efterfrågan minskar stadigt. För några år sedan sålde vi en hel del E85 men i dag står den för mindre än fem procent av vår totala bränsleförsäljning, säger Mats Sjölin, franchisetagare för Statoil vid Hallenbergsrondellen, utan nämna några volymer.

Säljer mest diesel

Som chef för en Skövdes största mackar möter han både privatbilister, tjänstebilsförare, företag och offentliga myndigheter. Att allt färre väljer att köra med etanol i tanken beror på flera skäl. De förmåner och skattesubventioner som gällde när etanolen kom, har delvis försämrats. Dessutom är prisskillnaden mellan E85 (ca 9.40) och vanlig 95-oktanig bensin (ca 14.35) för liten för att det ska innebära någon stor ekonomisk fördel.

– Snåla dieselbilar är det som gäller i dag. Vi säljer allt mer diesel och mindre av bensin och E85, säger Sjölin.

Dåligt andrahandsvärde

Även vid OKQ8 på Gamla Kungsvägen utgör E85 en allt mindre del av försäljningen, knappt tre procent av den totala årsvolymen. Men att etanolbilsägarna i allt högre utsträckning tankar bensin, är inget som stationschefen Jan-Erik Lilliedahl märkt av. Inte heller att många etanolbilar oftare drabbas av motorproblem.

– Nej, jag upplever att de som kör etanolbil också tankar E85, säger han.

Skövde kommun hade tidigare en stor andel etanolbilar i sin fordonspark men av dessa finns ingen kvar. Nu går man över allt mer till biogas eller eldrift där det är möjligt, i övrigt är det miljöklassade dieselbilar som gäller. Av kommunens 208 personbilar är 151 diesel, 44 biogas och 13 el (Renault Kangoo).

– Det ligger i linje med att vi ska vara fossilbränslefria inom några år. När det gäller etanolbilarna så uppvägde inte fördelarna det faktum att totalekonomin raserades av det dåliga andrahandsvärdet. Det var väldigt trögt att sälja av dem när de skulle bytas ut, säger Hans Cederlund, chef vid arbetsavdelningen på tekniska kontoret.

Etanol/E85

Etanol är en alkohol. E85 består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. På vintern är blandningen 75/25. E85-bilar drar ofta runt 30 procent mer etanol än om man kör på bensin. Etanolen i E85 utvinns ur grödor som vete och sockerrör samt annan biomassa som energiskog och är därför en förnyelsebar energikälla. Tidigare kom mycket av etanolen från sockerrör i Brasilien. 2012, det senast tillgängliga året, kom etanolen huvudsakligen från Europa - Frankrike, Ungern och Litauen.

Källa: Energimyndigheten,