06 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:49

Moment 22 för syrisk flykting

Familjen fast i Turkiet

Mahmoud Hamed flydde från inbördeskriget i Syrien och fick skydd i Sverige, men han får inte hit sin familj.
Migrationsverket godkänner inte handlingarna som ska styrka identiteten på hans fru och deras sex barn.

– Det är en svår situation för mig. Jag tänker på min familj hela tiden, berättar Mahmoud för SLA.

Kvar i Turkiet

Hustrun och de sex barnen är fast i Turkiet där de via ambassaden i Ankara sökt anhöriginvandring. Mahmoud beviljades uppehållstillstånd i Sverige 2013, men hustrun och barnen har fått nej av Migrationsverket som inte anser att de inskickade handlingarna styrker deras identitet. Därmed faller frågan om anhöriginvandring redan där. Första kravet är att bevisa identiteten, men i kriget spår blir det svårt för den som är på flykt.

– Syriska säkerhetstjänsten har tagit våra pass och id-kort och vi har ingen möjlighet att få fram andra handlingar än de vi visat, berättar Mahmoud för SLA via Mike Kasrani.

Mike Kasrani arbetar som etableringslots för företaget Arcus i Skövde och har uppdraget att stötta Mahmoud under dennes etableringsperiod. Han säger att det inte är första gången han möter människor i liknande situation. De har beviljats skydd i Sverige, men hamnar i kläm när svenska myndigheter inte godkänner syriska handlingar utfärdade efter krigsutbrottet 2011.

Men Ulrika Langels, vid pressavdelningen hos Migrationsverket, säger att det inte finns någon generell inställning att underkänna dokument från Syrien utan det görs en samlad bedömning i varje enskilt fall där man tittar på handlingens beskaffenhet och om det finns foto.

Självmordstankar

Hon kommenterar inte det enskilda fallet, men normalt krävs pass för att styrka identiteten. Det kan gå att få ett godkännande med andra handlingar om de bedöms som tillräckligt starka.

Där uppstår en Moment 22-liknande situation för Mahmoud. Han kan inte bevisa familjens identitet och för honom har hela livet och etableringen i Sverige kört fast.

Han berättar att han har självmordstankar och att saknanden efter familjen plågar honom dagligen. Han är nu inne i den två år långa etableringsperioden, men osäkerheten kring familjen försvårar inlärningen av svenska och hans väg in i det svenska samhället.

– Jag har svårt att koncentrera mig på något annat, säger Mahmoud, som bor på en mindre ort utanför Skövde.

Överklagat

Han säger att han erbjudit sig att betala för DNA-prover som kan styrka banden till barnen, men inte fått svar. Nu står hoppet till Migrationsdomstolen dit avslagsbeslutet är överklagat. Ett avgörande där väntas under året.

Fram till starten av det blodiga inbördeskriget i Syrien hade han och familjen ett bra liv. Mahmoud beskriver sig som en skicklig byggnadsarbetare och fasadläggare som hade förtroendet att arbeta på presidentens palats.

När oroligheterna i landet började hamnade han i ett politiskt mellanläge. Han demonstrerade för kurder och andra minoriteters rättigheter. Kurder är förtryckta i Syrien, men på grund av han tidigare arbetat för regimen hamnade han i onåd även hos vissa kurdiska fraktioner.

Familjen flydde från Syrien till Turkiet och med välorganiserade flyktingsmugglare nådde Mahmoud Malmö i en lastbil 2012 där han släpptes av utanför en av Migrationsverkets anläggningar. I april 2013 beviljades han uppehållstillstånd. Han har inte träffat sin familj på två år.

– Det är en svår situation för mig. Jag tänker på min familj hela tiden, berättar Mahmoud för SLA.

Kvar i Turkiet

Hustrun och de sex barnen är fast i Turkiet där de via ambassaden i Ankara sökt anhöriginvandring. Mahmoud beviljades uppehållstillstånd i Sverige 2013, men hustrun och barnen har fått nej av Migrationsverket som inte anser att de inskickade handlingarna styrker deras identitet. Därmed faller frågan om anhöriginvandring redan där. Första kravet är att bevisa identiteten, men i kriget spår blir det svårt för den som är på flykt.

– Syriska säkerhetstjänsten har tagit våra pass och id-kort och vi har ingen möjlighet att få fram andra handlingar än de vi visat, berättar Mahmoud för SLA via Mike Kasrani.

Mike Kasrani arbetar som etableringslots för företaget Arcus i Skövde och har uppdraget att stötta Mahmoud under dennes etableringsperiod. Han säger att det inte är första gången han möter människor i liknande situation. De har beviljats skydd i Sverige, men hamnar i kläm när svenska myndigheter inte godkänner syriska handlingar utfärdade efter krigsutbrottet 2011.

Men Ulrika Langels, vid pressavdelningen hos Migrationsverket, säger att det inte finns någon generell inställning att underkänna dokument från Syrien utan det görs en samlad bedömning i varje enskilt fall där man tittar på handlingens beskaffenhet och om det finns foto.

Självmordstankar

Hon kommenterar inte det enskilda fallet, men normalt krävs pass för att styrka identiteten. Det kan gå att få ett godkännande med andra handlingar om de bedöms som tillräckligt starka.

Där uppstår en Moment 22-liknande situation för Mahmoud. Han kan inte bevisa familjens identitet och för honom har hela livet och etableringen i Sverige kört fast.

Han berättar att han har självmordstankar och att saknanden efter familjen plågar honom dagligen. Han är nu inne i den två år långa etableringsperioden, men osäkerheten kring familjen försvårar inlärningen av svenska och hans väg in i det svenska samhället.

– Jag har svårt att koncentrera mig på något annat, säger Mahmoud, som bor på en mindre ort utanför Skövde.

Överklagat

Han säger att han erbjudit sig att betala för DNA-prover som kan styrka banden till barnen, men inte fått svar. Nu står hoppet till Migrationsdomstolen dit avslagsbeslutet är överklagat. Ett avgörande där väntas under året.

Fram till starten av det blodiga inbördeskriget i Syrien hade han och familjen ett bra liv. Mahmoud beskriver sig som en skicklig byggnadsarbetare och fasadläggare som hade förtroendet att arbeta på presidentens palats.

När oroligheterna i landet började hamnade han i ett politiskt mellanläge. Han demonstrerade för kurder och andra minoriteters rättigheter. Kurder är förtryckta i Syrien, men på grund av han tidigare arbetat för regimen hamnade han i onåd även hos vissa kurdiska fraktioner.

Familjen flydde från Syrien till Turkiet och med välorganiserade flyktingsmugglare nådde Mahmoud Malmö i en lastbil 2012 där han släpptes av utanför en av Migrationsverkets anläggningar. I april 2013 beviljades han uppehållstillstånd. Han har inte träffat sin familj på två år.

Tre krav

Så här skriver Migrationsverket om kraven för anhöriginvandring:

För att en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning ska kunna beviljas före inresan måste tre grundläggande krav vara uppfyllda

1. Identiteten måste vara styrkt.

2. Du måste ha en passhandling som är giltig för inresa i Sverige.

3. Din anknytning som sådan ska uppfylla kriterierna i aktuellt lagrum i utlänningslagen

Källa: Migrationsverket