08 sep 2014 18:19

07 jan 2015 10:18

Pengar till spåntak och gravar

SVENSKA KYRKAN: Stiftsstyrelsen har fördelat bidragen för 2015

Falköpings pastorat får nästan fyra miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för 2015.
Även Karlsborgs, Stenstorps och Norra Billings pastorat, med flera, får en del av kakan.

I östra Skaraborg är det Falköpings pastorat som får den största biten av den statliga kakan när det gäller kyrkoantikvarisk ersättning.

Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid ombyggnader av kyrkor. För 2015 är summan drygt 44 miljoner kronor för hela Skara stift och av dem går nästan fyra miljoner till Falköping.

Flera kyrkor delar på pengarna, och några får pengar konservering av kulturhistoriska gravvårdar. Största enskilda summan, 1 701 000 kronor, får Skörstorps kyrka där man måste lägga om spåntaket.

Även Norra Billings pastorat får kyrkoantikvarisk ersättning och där ska exempelvis Flistads och Binnebergs kyrkor få sina torntak tjärade. Stenstorp, Skultorp och Värsås får också pengar.

En stor summa, 1 394 000 kronor, går till Breviks kyrka i Karlsborgs pastorat där skiffertaket ska läggas om.

I vissa av fallen bidrar även kyrkan med kyrkobyggnadsbidrag till renoveringarna.

Totalt har stiftsstyrelsen beslutat om hur nästan 51 miljoner kronor ska fördelas, 44 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning och 6,6 miljoner i kyrkobyggnadsbidrag.

Det sistnämnda är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla.

Varje år söker pastoraten i Skara stift mer pengar än vad som finns att fördela. För 2015 hade det behövts dubbelt så mycket kyrkoantikvarisk ersättning, och sju gånger så mycket kyrkobyggnadsbidrag för att säga ja till alla ansökningar.

I regel får pastoraten själva betala en del av ombyggnaderna. Vanligtvis får man 50 eller 75 procent i bidrag.

I östra Skaraborg är det Falköpings pastorat som får den största biten av den statliga kakan när det gäller kyrkoantikvarisk ersättning.

Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid ombyggnader av kyrkor. För 2015 är summan drygt 44 miljoner kronor för hela Skara stift och av dem går nästan fyra miljoner till Falköping.

Flera kyrkor delar på pengarna, och några får pengar konservering av kulturhistoriska gravvårdar. Största enskilda summan, 1 701 000 kronor, får Skörstorps kyrka där man måste lägga om spåntaket.

Även Norra Billings pastorat får kyrkoantikvarisk ersättning och där ska exempelvis Flistads och Binnebergs kyrkor få sina torntak tjärade. Stenstorp, Skultorp och Värsås får också pengar.

En stor summa, 1 394 000 kronor, går till Breviks kyrka i Karlsborgs pastorat där skiffertaket ska läggas om.

I vissa av fallen bidrar även kyrkan med kyrkobyggnadsbidrag till renoveringarna.

Totalt har stiftsstyrelsen beslutat om hur nästan 51 miljoner kronor ska fördelas, 44 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning och 6,6 miljoner i kyrkobyggnadsbidrag.

Det sistnämnda är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla.

Varje år söker pastoraten i Skara stift mer pengar än vad som finns att fördela. För 2015 hade det behövts dubbelt så mycket kyrkoantikvarisk ersättning, och sju gånger så mycket kyrkobyggnadsbidrag för att säga ja till alla ansökningar.

I regel får pastoraten själva betala en del av ombyggnaderna. Vanligtvis får man 50 eller 75 procent i bidrag.