08 sep 2014 19:22

07 jan 2015 10:18

Nytt motorlager planeras

SKÖVDE: Olssons åkeri behöver nya lokaler

Olsson åkeri vill skapa en ny lager- och terminalhall för personbilsmotorer från Volvo cars.
Men först måste en stor hög med uppskattningsvis 195 000 ton rödfyr grävas bort.

Skövde kommun lämnade på måndagen in en anmälan till Miljöförvaltningen östra Skaraborg om en flytt av rödfyren. I grova drag handlar det om att flytta massorna från den aktuella platsen till ett område norr om Risängendeponin. Där ska rödfyren jämna ut en sex hektar stor yta för framtida bruk.

Rödfyr är en restprodukt av dåtidens kalkstensbränning och de har lagts i stora högar på olika ställen i Skövde. När Käpplunda park byggdes föregicks det av en stor hög flyttades från den platsen.

Nu är det i anslutning till Skövde Logistik center längs riksväg 49 (forna Parocområdet) som insatser behöver göras. Enligt Bo Sandin vid Skövde kommuns samhällsbyggnadsförvaltning ligger rödfyren på kommunal mark, men det är intressen från Olssons åkeri som efterfrågar en sanering.

Olssons åkeri flyttades dit för några år sedan i samarbete med Arne Lorentzon och vill man utöka lagerkapaciteten. Olssons ska lagerhålla alla personbilsmotorer från Volvo cars från 1 maj 2015.

Kommunen skriver i sin anmälan till Mös att den anser att verksamheten är prioriterad och man därför vill gräva bort rödfyren.

En utredning om miljöriskerna har gjort och enligt den bedöms riskerna för läckage av tungemetaller som liten. Rödfyren innehåller arsenik, krom och vanadin, men laktester visar att risker för lakningen bedöms som liten för de flesta av metallerna.

Skövde kommun lämnade på måndagen in en anmälan till Miljöförvaltningen östra Skaraborg om en flytt av rödfyren. I grova drag handlar det om att flytta massorna från den aktuella platsen till ett område norr om Risängendeponin. Där ska rödfyren jämna ut en sex hektar stor yta för framtida bruk.

Rödfyr är en restprodukt av dåtidens kalkstensbränning och de har lagts i stora högar på olika ställen i Skövde. När Käpplunda park byggdes föregicks det av en stor hög flyttades från den platsen.

Nu är det i anslutning till Skövde Logistik center längs riksväg 49 (forna Parocområdet) som insatser behöver göras. Enligt Bo Sandin vid Skövde kommuns samhällsbyggnadsförvaltning ligger rödfyren på kommunal mark, men det är intressen från Olssons åkeri som efterfrågar en sanering.

Olssons åkeri flyttades dit för några år sedan i samarbete med Arne Lorentzon och vill man utöka lagerkapaciteten. Olssons ska lagerhålla alla personbilsmotorer från Volvo cars från 1 maj 2015.

Kommunen skriver i sin anmälan till Mös att den anser att verksamheten är prioriterad och man därför vill gräva bort rödfyren.

En utredning om miljöriskerna har gjort och enligt den bedöms riskerna för läckage av tungemetaller som liten. Rödfyren innehåller arsenik, krom och vanadin, men laktester visar att risker för lakningen bedöms som liten för de flesta av metallerna.