08 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:29

Behövs det fler parkeringsplatser någonstans i Skövde och i så fall vart?

Moderaterna: Ja, i centrum. Ett framtida p-hus planeras vid långtidsparkeringen vid Mode, en annan möjlig plats är Diana vid SLA. Parkeringsdäck bör planeras under nybyggda bostäder.

Folkpartiet: Ja, i centrum. Vi hoppas att det planerade p-huset vid Resecentrum blir av.

Centerpartiet: Ja, det behövs ett p-hus vid Resecentrum och framöver också vid Arena Skövde. När centrum förtätas behöver det göras en samlad översyn av parkeringssituationen.

Kristdemokraterna: Ja, i centrum. Vi vill införa p-skivor för gratis parkering (exempelvis under två timmar) i centrum. Det behövs också fler pendelparkeringar.

Sverigedemokraterna: Ja, vi har pekat ut två centrala platser som lämpliga: Rådhusgatan (mellan Staketgatan och Majorsgatan) samt utmed Kyrkparken på Kyrkogatan.

Socialdemokraterna: Ja, i dag är det svårt att hitta parkering i Skövde eftersom kommunen inte har ersatt inlösta parkeringar i någon större utsträckning.

Vänsterpartiet: Nej, om vi ökar möjligheten att välja bort bilen så minskar behovet av p-platser. Befintliga p-platser måste nyttjas bättre, även satellitparkeringar som till exempel Billingehov.

Miljöpartiet: Nej, parkeringar löser inte trafiksituationen. För att minska vår klimatpåverkan måste vi tänka i andra banor och börja ta ansvar för framtiden.

Moderaterna: Ja, i centrum. Ett framtida p-hus planeras vid långtidsparkeringen vid Mode, en annan möjlig plats är Diana vid SLA. Parkeringsdäck bör planeras under nybyggda bostäder.

Folkpartiet: Ja, i centrum. Vi hoppas att det planerade p-huset vid Resecentrum blir av.

Centerpartiet: Ja, det behövs ett p-hus vid Resecentrum och framöver också vid Arena Skövde. När centrum förtätas behöver det göras en samlad översyn av parkeringssituationen.

Kristdemokraterna: Ja, i centrum. Vi vill införa p-skivor för gratis parkering (exempelvis under två timmar) i centrum. Det behövs också fler pendelparkeringar.

Sverigedemokraterna: Ja, vi har pekat ut två centrala platser som lämpliga: Rådhusgatan (mellan Staketgatan och Majorsgatan) samt utmed Kyrkparken på Kyrkogatan.

Socialdemokraterna: Ja, i dag är det svårt att hitta parkering i Skövde eftersom kommunen inte har ersatt inlösta parkeringar i någon större utsträckning.

Vänsterpartiet: Nej, om vi ökar möjligheten att välja bort bilen så minskar behovet av p-platser. Befintliga p-platser måste nyttjas bättre, även satellitparkeringar som till exempel Billingehov.

Miljöpartiet: Nej, parkeringar löser inte trafiksituationen. För att minska vår klimatpåverkan måste vi tänka i andra banor och börja ta ansvar för framtiden.