08 sep 2014 20:00

23 jan 2015 15:49

Nationella tidningsveckan drog i gång på Käpplundaskolan

Nationella tidningsveckan för unga startade under måndagen. Käpplundaskolans sjätteklassare var några av dem som satte tänderna i de senaste nyheterna, stora som små.
– Det blir en verklighetsförankring och engagerar eleverna, säger läraren Linnea Östemar.

I år är det 14:e året som Mediekompass arrangerar tidningsveckan och temat i är valet. I Skaraborg deltar 250 klasser på drygt 60 skolor.

När Käpplundaeleverna fick de senaste numren av SLA blev uppgiften att välja ut den viktigaste - och roligaste nyheten. Inför valet har de intresserat sig för skolfrågor. Ord som politiker använder kan vara krångliga, men inte oöverstigliga.

– När vi pratat om det har det blivit lättare tycker jag, säger Joel Fisher.

Ett av förslagen som eleverna själva tog upp det om att att gå i skolan en timma längre per dag och slippa läxor. Men de gillade också förslaget om fler idrottslektioner. I debatten förekommer också förslaget att ge betyg från årskurs fyra.

Argumentera för och emot

– Under veckan kommer vi att argumentera för och emot i nära frågor som skola och mat. Sedan får de andra i klassen rösta vilket de tycker är bäst, säger SO-lärare Ulrika Gunnarsson.

Egna partier

På Käpplundaskolan har eleverna hittat på egna partier och gjort valaffischer. Färggranna plakat med lovande namn som framtidspartiet, nya skolpartiet, kvinnopartiet och humoraterna pryder en av korridorsväggarna. Joel Fisher var en av dem som låg bakom idrottspartiet och har sin inställning klar.

– Man ska hålla det man lovar, annars blir det uppror och då blir det kaos.

I år är det 14:e året som Mediekompass arrangerar tidningsveckan och temat i är valet. I Skaraborg deltar 250 klasser på drygt 60 skolor.

När Käpplundaeleverna fick de senaste numren av SLA blev uppgiften att välja ut den viktigaste - och roligaste nyheten. Inför valet har de intresserat sig för skolfrågor. Ord som politiker använder kan vara krångliga, men inte oöverstigliga.

– När vi pratat om det har det blivit lättare tycker jag, säger Joel Fisher.

Ett av förslagen som eleverna själva tog upp det om att att gå i skolan en timma längre per dag och slippa läxor. Men de gillade också förslaget om fler idrottslektioner. I debatten förekommer också förslaget att ge betyg från årskurs fyra.

Argumentera för och emot

– Under veckan kommer vi att argumentera för och emot i nära frågor som skola och mat. Sedan får de andra i klassen rösta vilket de tycker är bäst, säger SO-lärare Ulrika Gunnarsson.

Egna partier

På Käpplundaskolan har eleverna hittat på egna partier och gjort valaffischer. Färggranna plakat med lovande namn som framtidspartiet, nya skolpartiet, kvinnopartiet och humoraterna pryder en av korridorsväggarna. Joel Fisher var en av dem som låg bakom idrottspartiet och har sin inställning klar.

– Man ska hålla det man lovar, annars blir det uppror och då blir det kaos.

  • Rikard Jansson