08 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:29

Vill ni förändra kollektivtrafiken (stadsbussar) på något sätt eller är den tillfredsställande i Skövde?

Moderaterna: Vi vill uppföra ett bussdäck vid Resecentrum för att möta stadens växande behov med ökad kollektivtrafik och utökat nät. Vi vill också att biljett- och taxesystemen förenklas.

Folkpartiet: Vi vill ha ett enklare biljettsystem och mer enhetlighet kring gratisresor för äldre samt ungdomskort i regionen.

Centerpartiet: Vi vill anpassa busslinjer och tabeller efter större arbetsplatser, som Volvo och GSP. Vi vill också ha gratis shuttlebus mellan centrum, Norrmalm och Stallsiken.

Kristdemokraterna: Vi vill införa särskilda nattstopp för avstigning på tryggare platser. Vi vill också utveckla miljösatsningen med biogasbussar samt utveckla bussnätet.

Sverigedemokraterna: Vi vill ha nattbussar även på vardagar i Skövde.

Socialdemokraterna: Vi vill se mer linjetrafik till samhällen utanför Skövde, även helger, kvällar och tidiga morgnar.

Vänsterpartiet: Vi vill sänka biljettpriserna och på sikt ha gratis kollektivtrafik. Vi vill också införa en mjuk linje för bekvämare resor för funktionshindrade och äldre.

Miljöpartiet: Vi vill ha fler pendelparkeringar i anslutning till busshållsplatser och gratis shuttlebus mellan olika knytpunkter, men också gratisbuss mellan Resecentrum och Norrmalm och Stallsiken.

Moderaterna: Vi vill uppföra ett bussdäck vid Resecentrum för att möta stadens växande behov med ökad kollektivtrafik och utökat nät. Vi vill också att biljett- och taxesystemen förenklas.

Folkpartiet: Vi vill ha ett enklare biljettsystem och mer enhetlighet kring gratisresor för äldre samt ungdomskort i regionen.

Centerpartiet: Vi vill anpassa busslinjer och tabeller efter större arbetsplatser, som Volvo och GSP. Vi vill också ha gratis shuttlebus mellan centrum, Norrmalm och Stallsiken.

Kristdemokraterna: Vi vill införa särskilda nattstopp för avstigning på tryggare platser. Vi vill också utveckla miljösatsningen med biogasbussar samt utveckla bussnätet.

Sverigedemokraterna: Vi vill ha nattbussar även på vardagar i Skövde.

Socialdemokraterna: Vi vill se mer linjetrafik till samhällen utanför Skövde, även helger, kvällar och tidiga morgnar.

Vänsterpartiet: Vi vill sänka biljettpriserna och på sikt ha gratis kollektivtrafik. Vi vill också införa en mjuk linje för bekvämare resor för funktionshindrade och äldre.

Miljöpartiet: Vi vill ha fler pendelparkeringar i anslutning till busshållsplatser och gratis shuttlebus mellan olika knytpunkter, men också gratisbuss mellan Resecentrum och Norrmalm och Stallsiken.