09 sep 2014 18:00

07 jan 2015 10:18

Greens kritik mot S-ledningen

VAL2014: Får inte glömma Västra stambanan

Socialdemokraterna vill utreda framtida höghastighetståg öster om Vättern. Nu menar S-riksdagsledamoten Monica Green att partiet inte får glömma Västra Stambanan.

– Jag vill försäkra mig om att kapaciteten på Västra Stambanan ökar. Götalandsbanan är en viktig framtidssatsning, men Västra Stambanan behöver också ett tredje spår och det är här och nu. Vi kan inte ha det som i dag i 15 år till bara för att man vill satsa på höghastighetståg från 2030, säger Monica Green.

Återkommande stopp i trafiken och en kapacitet som redan i dag nått sitt maxtak präglar stambanan genom Skaraborg i dag.

S lovar 1,3 miljarder kronor i järnvägsunderhåll till Västra Götaland, men Green efterlyser nu rejäla satsningar för att förstärka kapaciteten i form av fler spår och förbipassager.

– Vi måste även i framtiden ha en fungerande järnväg på den här sidan Vättern och det kräver också insatser här, säger hon.

Hur kommer du driva den här frågan?

– Jag kommer att ta upp det med min partiledning. Jag vill försäkra mig om att kapaciteten på Västra stambanan förstärks innan Götalandsbanan byggs.

– Jag vill försäkra mig om att kapaciteten på Västra Stambanan ökar. Götalandsbanan är en viktig framtidssatsning, men Västra Stambanan behöver också ett tredje spår och det är här och nu. Vi kan inte ha det som i dag i 15 år till bara för att man vill satsa på höghastighetståg från 2030, säger Monica Green.

Återkommande stopp i trafiken och en kapacitet som redan i dag nått sitt maxtak präglar stambanan genom Skaraborg i dag.

S lovar 1,3 miljarder kronor i järnvägsunderhåll till Västra Götaland, men Green efterlyser nu rejäla satsningar för att förstärka kapaciteten i form av fler spår och förbipassager.

– Vi måste även i framtiden ha en fungerande järnväg på den här sidan Vättern och det kräver också insatser här, säger hon.

Hur kommer du driva den här frågan?

– Jag kommer att ta upp det med min partiledning. Jag vill försäkra mig om att kapaciteten på Västra stambanan förstärks innan Götalandsbanan byggs.