10 sep 2014 19:09

07 jan 2015 10:19

Förslag om pengar till fritidsgårdar

SKÖVDE

Vid nästa sammanträde för kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsen fram ett förslag om att 500 000 i investeringsmedel ska tilldelas fritidsgårdarna. Tanken med förslaget är att pengarna ska gå till inventarier som behöver köpas in till de olika fritidsgårdarna i kommunen.

– Både Timmersdala och Stöpenskolan flyttar in till helt nya lokaler samtidigt som vi vet att behovet av nya saker är stort även på andra enheter som i Tidan och Väring, säger Kaj-Eve Enroth (FP), ordförande i Fritidsnämnden.

Vid nästa sammanträde för kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsen fram ett förslag om att 500 000 i investeringsmedel ska tilldelas fritidsgårdarna. Tanken med förslaget är att pengarna ska gå till inventarier som behöver köpas in till de olika fritidsgårdarna i kommunen.

– Både Timmersdala och Stöpenskolan flyttar in till helt nya lokaler samtidigt som vi vet att behovet av nya saker är stort även på andra enheter som i Tidan och Väring, säger Kaj-Eve Enroth (FP), ordförande i Fritidsnämnden.