10 sep 2014 19:08

07 jan 2015 10:19

Höjda lån till föreningar

SKÖVDE:

Varje år fördelar Fritidsnämnden i Skövde en ram på 750 000 kronor i ränte- och amorteringsfria lån till olika föreningar. Nu har kommunstyrelsen lagt fram förslag till en höjning av beloppet som innebär att föreningarna kan tilldelas ytterligare lån på 2 500 000 för 2014 och 2015.

Total har 13 föreningar ansökt om att bli beviljade lån och det sammanlagda beloppet uppgick till 4 784 577 kronor. Samtliga föreningar utom en, som ej inlämnat komplett ansökan, blir i och med höjningen beviljade lån om kommunfullmäktige röstar ja till förslaget.

– Det känns såklart jättekul om så många föreningar kan få detta stöd. Jag tycker även blandningen är bra, vi har alltifrån bygdegårdar till idrottsföreningar. Blandningen är även bra ur ett genusperspektiv säger Stefan Herre, Fritidschef i Skövde kommun.

Varje år fördelar Fritidsnämnden i Skövde en ram på 750 000 kronor i ränte- och amorteringsfria lån till olika föreningar. Nu har kommunstyrelsen lagt fram förslag till en höjning av beloppet som innebär att föreningarna kan tilldelas ytterligare lån på 2 500 000 för 2014 och 2015.

Total har 13 föreningar ansökt om att bli beviljade lån och det sammanlagda beloppet uppgick till 4 784 577 kronor. Samtliga föreningar utom en, som ej inlämnat komplett ansökan, blir i och med höjningen beviljade lån om kommunfullmäktige röstar ja till förslaget.

– Det känns såklart jättekul om så många föreningar kan få detta stöd. Jag tycker även blandningen är bra, vi har alltifrån bygdegårdar till idrottsföreningar. Blandningen är även bra ur ett genusperspektiv säger Stefan Herre, Fritidschef i Skövde kommun.