11 sep 2014 13:03

07 jan 2015 10:19

Kvinna ersätts av staten för praktikskada

En Skövdekvinna som skadades under sin praktik 2010 har rätt till ersättning. Det har Kammarkollegiet beslutat.

Kvinnan ska ha haft sin praktikplats i ett stall. När hästarna skulle tas in fastnade hon med ena benet i den djupa snön och hästarna kom då farande mot henne. Hon säger i sin skadeanmälan till Kammarkollegiet att hon fick en av hästarnas bog i ryggen och föll och skadade sig allvarligt. Efteråt har det konstaterats att hon fått en skada i höften och var vid två tillfällen inlagd på sjukhuset i Skövde för vård.

Skadeanmälan gjordes till Kammarkollegiet redan 2010, men först nu har beslut om ersättning fattats. Bland annat ska det ha krävts ytterligare läkarutlåtanden och därefter har ärendet bedömts på nytt. Kammarkollegiets medicinske rådgivare har kommit fram till att kvinnans skada har medfört tre procents definitiv medicinsk invaliditet. Därefter har man fattat beslut om att engångsersättningen för lyte och bestående men är 26 000 kronor.

Kvinnan ska ha haft sin praktikplats i ett stall. När hästarna skulle tas in fastnade hon med ena benet i den djupa snön och hästarna kom då farande mot henne. Hon säger i sin skadeanmälan till Kammarkollegiet att hon fick en av hästarnas bog i ryggen och föll och skadade sig allvarligt. Efteråt har det konstaterats att hon fått en skada i höften och var vid två tillfällen inlagd på sjukhuset i Skövde för vård.

Skadeanmälan gjordes till Kammarkollegiet redan 2010, men först nu har beslut om ersättning fattats. Bland annat ska det ha krävts ytterligare läkarutlåtanden och därefter har ärendet bedömts på nytt. Kammarkollegiets medicinske rådgivare har kommit fram till att kvinnans skada har medfört tre procents definitiv medicinsk invaliditet. Därefter har man fattat beslut om att engångsersättningen för lyte och bestående men är 26 000 kronor.