11 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Så ska tillgängligheten ökas i Skövde

Svåra trottoarkanter, blockerade gångstråk och trappor innebär att samhället fortfarande inte är tillgängligt för alla. Frågan är viktig, tycker partierna.

2010 skulle enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade i samtliga svenska kommuner.

– Man har kommit ganska långt i Skövde, men det finns mycket kvar att göra. Även om jag har en funktionsnedsättning så är det samhället som ger mig hinder, säger Viola Lindén från Synskadades riksförbund i Skövde.

Bland annat blockeras gångstråk alltför ofta vid torgmarknader, många skyltar är svåravlästa med synnedsättning och nivåskillnader finns kvar i många affärer och publika lokaler.

– Och många handlare ställer fortfarande sina skyltar lite farligt på trottoaren, så det är svårt att passera om man sitter i rullstol eller har nedsatt syn, säger Curt Joelsson, ordförande i DHR, förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

I en enkät (två andra frågor med svar ser du nedan) frågade SLA hur fullmäktigepartierna ska göra Skövde mer tillgängligt. Samtliga anser tillgänglighetsfrågan vara prioriterad.

Moderaterna vill bygga mötesplatser för alla och poängterar att frågan är viktig vid utveckling av staden. ”Alla ska ha tillgång, tillgänglighet, acceptans och kvalitet utan beroende av specialanpassningar” skriver Folkpartiet i sitt svar, och Centerpartiet vill ha enkla rapporteringssystem för att ansvariga lätt ska nås av eventuella synpunkter. De tycker också att mångfald, jämställdhet och folkhälsa ska genomsyra alla beslut i Skövde kommun, vilket Kristdemokraterna också påpekar. ”I grund och botten är detta en fråga om människosyn” skriver KD.

Sverigedemokraterna ser skolan som mest akut i nuläget och vill skjuta till medel för stöd till skolelever med särskilda behov.

Socialdemokraterna vill se en skärpning av placeringar av uteserveringar och trottoarpratare och Vänsterpartiet tycker det är allvarligt när en kommun brister i tillgängligheten, och påpekar att det finns många ställen i Skövde där det är svårt att ta sig fram med rullator, rullstol eller permobil.

Miljöpartiet vill bredda trottoarer och arbeta för ökad förståelse för olika funktionshinder.

2010 skulle enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade i samtliga svenska kommuner.

– Man har kommit ganska långt i Skövde, men det finns mycket kvar att göra. Även om jag har en funktionsnedsättning så är det samhället som ger mig hinder, säger Viola Lindén från Synskadades riksförbund i Skövde.

Bland annat blockeras gångstråk alltför ofta vid torgmarknader, många skyltar är svåravlästa med synnedsättning och nivåskillnader finns kvar i många affärer och publika lokaler.

– Och många handlare ställer fortfarande sina skyltar lite farligt på trottoaren, så det är svårt att passera om man sitter i rullstol eller har nedsatt syn, säger Curt Joelsson, ordförande i DHR, förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

I en enkät (två andra frågor med svar ser du nedan) frågade SLA hur fullmäktigepartierna ska göra Skövde mer tillgängligt. Samtliga anser tillgänglighetsfrågan vara prioriterad.

Moderaterna vill bygga mötesplatser för alla och poängterar att frågan är viktig vid utveckling av staden. ”Alla ska ha tillgång, tillgänglighet, acceptans och kvalitet utan beroende av specialanpassningar” skriver Folkpartiet i sitt svar, och Centerpartiet vill ha enkla rapporteringssystem för att ansvariga lätt ska nås av eventuella synpunkter. De tycker också att mångfald, jämställdhet och folkhälsa ska genomsyra alla beslut i Skövde kommun, vilket Kristdemokraterna också påpekar. ”I grund och botten är detta en fråga om människosyn” skriver KD.

Sverigedemokraterna ser skolan som mest akut i nuläget och vill skjuta till medel för stöd till skolelever med särskilda behov.

Socialdemokraterna vill se en skärpning av placeringar av uteserveringar och trottoarpratare och Vänsterpartiet tycker det är allvarligt när en kommun brister i tillgängligheten, och påpekar att det finns många ställen i Skövde där det är svårt att ta sig fram med rullator, rullstol eller permobil.

Miljöpartiet vill bredda trottoarer och arbeta för ökad förståelse för olika funktionshinder.

  • Carl Johan Hjerpe