12 sep 2014 15:54

07 jan 2015 10:19

Klartecken för åttavåningshus

ASPÖ: Huvudbyggnaden offras

De föreslagna åttavåningshusen vid Aspö har fått kritik i samrådsprocessen, men byggnadsnämnden står fast. Även rivningen av huvudbyggnaden godkänns.

– Skövdebostäder har gjort ett bra jobb med området och det är ett bra ekologiskt boende som föreslås, säger Robert Ciabatti (S) vice ordförande i byggnadsnämnden.

S har tidigare sagt nej till Aspö, men ändrat sig. Nu godkänner man även de åttavåningshus i norra Aspö som möjliggör 242 bostäder i stället för de 190 som diskuterades i planprogrammet.

– Vi vill inte fälla förslaget på den frågan, säger Robert Ciabatti.

I samrådsprocessen har flera parter – både länsstyrelsen och kommunekologen – pekat på att stora värden för natur- och friluftsliv förstörs genom den planerade bebyggelse.

Samhällbyggnadschefen Eva Darolf Linnros säger att man jobbat med att säkerställa utformningen kring en särskilt viktig ravin. Där frihuggs också området kring en större ek.

Folkpartiets Björn Spetz reserverade sig mot att den tidigare huvudbyggnaden rivs och mot höjden på punkuthusen. S gjorde en protokollsanteckning om de egentligen inte vill riva huvudbyggnaden. Miljöpartiet närvarade inte.

Därmed har detaljplanen för Aspö har hunnit genom samrådsprocessen och ska nu granskas inför slutligt beslut i byggnadsnämnden i december.

Byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C) sitter även i Skövdebostäders styrelse och deltog inte i beslutet.

– Skövdebostäder har gjort ett bra jobb med området och det är ett bra ekologiskt boende som föreslås, säger Robert Ciabatti (S) vice ordförande i byggnadsnämnden.

S har tidigare sagt nej till Aspö, men ändrat sig. Nu godkänner man även de åttavåningshus i norra Aspö som möjliggör 242 bostäder i stället för de 190 som diskuterades i planprogrammet.

– Vi vill inte fälla förslaget på den frågan, säger Robert Ciabatti.

I samrådsprocessen har flera parter – både länsstyrelsen och kommunekologen – pekat på att stora värden för natur- och friluftsliv förstörs genom den planerade bebyggelse.

Samhällbyggnadschefen Eva Darolf Linnros säger att man jobbat med att säkerställa utformningen kring en särskilt viktig ravin. Där frihuggs också området kring en större ek.

Folkpartiets Björn Spetz reserverade sig mot att den tidigare huvudbyggnaden rivs och mot höjden på punkuthusen. S gjorde en protokollsanteckning om de egentligen inte vill riva huvudbyggnaden. Miljöpartiet närvarade inte.

Därmed har detaljplanen för Aspö har hunnit genom samrådsprocessen och ska nu granskas inför slutligt beslut i byggnadsnämnden i december.

Byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C) sitter även i Skövdebostäders styrelse och deltog inte i beslutet.