12 sep 2014 16:43

07 jan 2015 09:59

Färre platser på kirurgen

VÅRDPLATSER

Antalet vårdplatser på kirurgavdelning 71-72 vid Skas Skövde kommer att minskas från 42 till 36 under två och en halv vecka. Neddragningen görs för att skydda personalen, som haft en tuff situation med många patienter, vakanta tjänster samt sjukskrivningar. Vårdförbundet och sjukhusledningen är överens om åtgärden.

– Man brukar komma överens inom arbetslaget, täcka för varandra, men i det här fallet så gick inte det. Det finns ingen personal att ta av, säger Anette Carlsson, Vårdförbundet till SR Skaraborg.

Antalet vårdplatser på kirurgavdelning 71-72 vid Skas Skövde kommer att minskas från 42 till 36 under två och en halv vecka. Neddragningen görs för att skydda personalen, som haft en tuff situation med många patienter, vakanta tjänster samt sjukskrivningar. Vårdförbundet och sjukhusledningen är överens om åtgärden.

– Man brukar komma överens inom arbetslaget, täcka för varandra, men i det här fallet så gick inte det. Det finns ingen personal att ta av, säger Anette Carlsson, Vårdförbundet till SR Skaraborg.