12 sep 2014 10:41

23 jan 2015 15:50

Fler får jobb i Skövde

Arbetslösheten i Skövde minskade under augusti månad och följer nu snittet för länet. Det innebär en arbetslöshet på 7,4 procent.

Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen presenterade på torsdagen färsk information om arbetsmarknadsläget under augusti månad. I Västra Götaland var strax under 60 000 personer öppet arbetslösa eller arbetssökande i något program med aktivitetsstöd när augusti blev september.

Det motsvarar 7,4 procent av, som det heter, den registerbaserade arbetskraften dit personer mellan 16 och 64 räknas.

Det innebär också att arbetslösheten i länet har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med 2013.

Arbetslösheten minskar också i Skövde (med 1 procentenhet) där den nu ligger på 7,4 procent.

– Den förstärkta konjunkturen gör att fler kan få arbete och särskilt glädjande är att även personer som varit utan arbete en längre tid också får del av den förbättrade efterfrågan på arbetskraft, säger Michael Leufkens, marknadschef för Arbetsförmedlingarna i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Även bland ungdomar mellan 18 och 24 minskar arbetslösheten i Skövde och ligger nu på 13,4 procent (jämfört med 15,1 procent i augusti 2013). Det är något bättre än länssiffrorna på 14,0 procent (eller 16,4 procent år 2013).

Högst arbetslöshet i länet har Trollhättan med 14,0 procent och lägst har Tjörn med 2,9 procent.

Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen presenterade på torsdagen färsk information om arbetsmarknadsläget under augusti månad. I Västra Götaland var strax under 60 000 personer öppet arbetslösa eller arbetssökande i något program med aktivitetsstöd när augusti blev september.

Det motsvarar 7,4 procent av, som det heter, den registerbaserade arbetskraften dit personer mellan 16 och 64 räknas.

Det innebär också att arbetslösheten i länet har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med 2013.

Arbetslösheten minskar också i Skövde (med 1 procentenhet) där den nu ligger på 7,4 procent.

– Den förstärkta konjunkturen gör att fler kan få arbete och särskilt glädjande är att även personer som varit utan arbete en längre tid också får del av den förbättrade efterfrågan på arbetskraft, säger Michael Leufkens, marknadschef för Arbetsförmedlingarna i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Även bland ungdomar mellan 18 och 24 minskar arbetslösheten i Skövde och ligger nu på 13,4 procent (jämfört med 15,1 procent i augusti 2013). Det är något bättre än länssiffrorna på 14,0 procent (eller 16,4 procent år 2013).

Högst arbetslöshet i länet har Trollhättan med 14,0 procent och lägst har Tjörn med 2,9 procent.

  • Carl Johan Hjerpe

Arbetslöshet

Arbetslösheten i augusti 2014 samt förändring mot augusti 2013.

Skövde 7,4 % (-1,7)

Tibro 9,8 % (-1,1)

Falköping 8,6 % (-0,2)

Karlsborg 6,4 % (0,9)

Hjo 5,2 % (-1,7)

Västra Götaland 7,4 % (-0,7)

Riket 7,8 % (-0,8)

Källa: Arbetsförmedlingen