12 sep 2014 19:00

23 jan 2015 15:50

Stora visioner för Norrmalm

SKÖVDE: Kommunen hoppas på 500–700 nya bostäder

Skövde kommun presenterar nu stora visioner för stadsdelen Norrmalm.
500–700 nya bostäder kan skapas om industri- och verksamhetsområden omvandlas till bostadsmark.

Tankarna presenteras i ett planprogram som nu ställs ut till samråd. Steget är det allra första i ett visionsarbete i syfte öppna upp för nya förskolor, skolor och bostäder i Mossagården, kvarteret Städet samt Norrmalms handel- och verksamhetsområde.

Planerna gillas redan av politikerna.

– Norrmalm är en central och oerhört viktig del av Skövdes utveckling, säger ordförande Orvar Eriksson.

Visionen tar sikte mot 2040 och väcker tankar om att bryta upp nuvarande industri- och handelsområde mellan Rådmansgatan och Köpmannagatan i stadskvarter som delvis kan förädlas till bostadskvarter.

Stora delar av området ägs av fastighetsbolaget Västerhuset som kommunen redan presenterat tankarna för.

– Vi vill lyfta idéer om hur området kan se ut i framtiden. Det är ett långsiktigt arbete, som måste börja någon gång, säger planarkitekten Ingemar Frid.

Målbilder

Två målbilder tecknas.

Först 2020: Här är tankarna mer konkreta. Aktuellt då är 150–200 bostäder i Mossagården (före detta koloniområdet). Skövde kommun äger själva delar av den mark som är aktuell och skissar på exploatering av 150–200 bostäder till 2020. Här diskuteras även handel i bottenplanen på bostadshusen och en ny förskola. En ny friskola kommer att etableras i Ahlsells tidigare lokaler redan 2015. Ägarna till Elins esplanad planerar att etablera 10 000 kvadratmeter helt nya ytor för handel.

Sedan 2040: Här är man fortfarande mer på visionsstadiet med stadskvarter som skapar en integrerad blandstad. 500–700 nya bostäder samt ytterligare 30 000 kvadratmeter för handel.

Samtidigt finns stora utmaningar. Markföroreningar i vissa industritomter är en – trafiksituationen en annan. Visionen kommer att kräva nya trafiklösningar och nu tittar man på ytterligare koppling mellan Gustaf Adolfsgatan och Vadsboleden.

Tankarna presenteras i ett planprogram som nu ställs ut till samråd. Steget är det allra första i ett visionsarbete i syfte öppna upp för nya förskolor, skolor och bostäder i Mossagården, kvarteret Städet samt Norrmalms handel- och verksamhetsområde.

Planerna gillas redan av politikerna.

– Norrmalm är en central och oerhört viktig del av Skövdes utveckling, säger ordförande Orvar Eriksson.

Visionen tar sikte mot 2040 och väcker tankar om att bryta upp nuvarande industri- och handelsområde mellan Rådmansgatan och Köpmannagatan i stadskvarter som delvis kan förädlas till bostadskvarter.

Stora delar av området ägs av fastighetsbolaget Västerhuset som kommunen redan presenterat tankarna för.

– Vi vill lyfta idéer om hur området kan se ut i framtiden. Det är ett långsiktigt arbete, som måste börja någon gång, säger planarkitekten Ingemar Frid.

Målbilder

Två målbilder tecknas.

Först 2020: Här är tankarna mer konkreta. Aktuellt då är 150–200 bostäder i Mossagården (före detta koloniområdet). Skövde kommun äger själva delar av den mark som är aktuell och skissar på exploatering av 150–200 bostäder till 2020. Här diskuteras även handel i bottenplanen på bostadshusen och en ny förskola. En ny friskola kommer att etableras i Ahlsells tidigare lokaler redan 2015. Ägarna till Elins esplanad planerar att etablera 10 000 kvadratmeter helt nya ytor för handel.

Sedan 2040: Här är man fortfarande mer på visionsstadiet med stadskvarter som skapar en integrerad blandstad. 500–700 nya bostäder samt ytterligare 30 000 kvadratmeter för handel.

Samtidigt finns stora utmaningar. Markföroreningar i vissa industritomter är en – trafiksituationen en annan. Visionen kommer att kräva nya trafiklösningar och nu tittar man på ytterligare koppling mellan Gustaf Adolfsgatan och Vadsboleden.