12 sep 2014 12:56

23 jan 2015 15:50

Tingshusparken skonas inte

Protesterna från grannarna har inte hjälpt. Byggnadsnämnden ger nu grönt ljus för den detaljplan som möjliggör 32 nya lägenheter i forna tingshusområdet. Två politiker la ned sina röster.

Centerpartiet och Socialdemokraterna är överens om att det är bostäder som behövs.

– Vi sänker kvaliteten för grannarna, men bostäderna behövs i centrum och vill man ha ro och frid då kan man söka sig till landet, säger byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C).

– Jag vill att det byggs fler bostäder i centrum. Vi klarar inte målen i dag och då kan vi inte stoppa ett sådant här projekt, säger vice ordförande Robert Ciabatti (S).

En moderat och en folkpartist avstod från att delta i beslutet. Miljöpartiet som tidigare yrkat avslag närvarade inte vid byggnadsnämndens möte.

Under samrådsfasen kom stark kritik från grannarna mot projektet och att tingshusparken försvinner. Nu läggs en ny husbyggnad längs Storgatan och mot Skolgatan anläggs en kalkstensmur i syfte att skapa ett gårdsrum. De ursprungliga tankarna på ett högt punkthus är sedan tidigare helt borta.

Den nuvarande tingshusbyggnaden ska exteriört bevaras i många delar. Däremot försvinner alla träd i parken. Ett underjordiskt garage ska lösa parkeringsfrågan.

Därmed ställs detaljplanen ut till granskning innan den ska vandra upp till kommunfullmäktige för slutligt beslut i februari 2015.

– Från tjänstemannasidan är vi jättenöjda med planen. Vi skyddar den äldre bebyggelsen och skapar kvalitet i de nya bostäderna, säger samhällsbyggnadschefen Eva Darolf.

Centerpartiet och Socialdemokraterna är överens om att det är bostäder som behövs.

– Vi sänker kvaliteten för grannarna, men bostäderna behövs i centrum och vill man ha ro och frid då kan man söka sig till landet, säger byggnadsnämndens ordförande Orvar Eriksson (C).

– Jag vill att det byggs fler bostäder i centrum. Vi klarar inte målen i dag och då kan vi inte stoppa ett sådant här projekt, säger vice ordförande Robert Ciabatti (S).

En moderat och en folkpartist avstod från att delta i beslutet. Miljöpartiet som tidigare yrkat avslag närvarade inte vid byggnadsnämndens möte.

Under samrådsfasen kom stark kritik från grannarna mot projektet och att tingshusparken försvinner. Nu läggs en ny husbyggnad längs Storgatan och mot Skolgatan anläggs en kalkstensmur i syfte att skapa ett gårdsrum. De ursprungliga tankarna på ett högt punkthus är sedan tidigare helt borta.

Den nuvarande tingshusbyggnaden ska exteriört bevaras i många delar. Däremot försvinner alla träd i parken. Ett underjordiskt garage ska lösa parkeringsfrågan.

Därmed ställs detaljplanen ut till granskning innan den ska vandra upp till kommunfullmäktige för slutligt beslut i februari 2015.

– Från tjänstemannasidan är vi jättenöjda med planen. Vi skyddar den äldre bebyggelsen och skapar kvalitet i de nya bostäderna, säger samhällsbyggnadschefen Eva Darolf.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.