15 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Ny gång- och cykelbana på Kungsgatan

: Trafiken stängs av

Nu inleds ombyggnationen av Kungsgatan i centrala Skövde och trafiken stängs av till och med i december.

På måndagen inleder NCC som är huvudentreprenör ombyggnationen av den hårt trafikerade Kungsgatan i centrala Skövde. Kungsgatan ska äntligen få en cykelbana – många Skövdebor cyklar dagligen den sträckan och just en cykelbana har varit efterfrågad.

”Kungsgatan är en av Skövdes mest trafikerade gator med cirka 8 000 fordon per dygn, flertalet av dem i rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen. Det är i dag inte tryggt för de många cyklisterna där. När vi bygger om ska ett av körfälten, det är ju bitvis tre, bli cykelväg. Kungsgatan kommer efter ombyggnationen vara mer tillgänglig för oskyddade trafikanter och förhoppningen är att vi ska kunna föra in träd eller annan grönska i gaturummet också”, sade Anna Möller, gatuchef Skövde kommun till SLA tidigare i år.

Men att bygga om en så trafikerad gata innebär att trafiken måste flytta på sig. Enligt information på Skövde kommuns hemsida stängs Kungsgatan för icke behörig trafik mellan Badhusgatan och Rådhusgatan från den 15 september till i början av december. Även Storgatan mellan Skolgatan och Kungsgatan och Storgatan mellan Kungsgatan och Kyrkogatan stängs. P-platserna utmed gatan vid biografen kommer att tas bort och trafiken här kommer att vara dubbelriktad med vändmöjlighet framför Willys.

På måndagen inleder NCC som är huvudentreprenör ombyggnationen av den hårt trafikerade Kungsgatan i centrala Skövde. Kungsgatan ska äntligen få en cykelbana – många Skövdebor cyklar dagligen den sträckan och just en cykelbana har varit efterfrågad.

”Kungsgatan är en av Skövdes mest trafikerade gator med cirka 8 000 fordon per dygn, flertalet av dem i rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen. Det är i dag inte tryggt för de många cyklisterna där. När vi bygger om ska ett av körfälten, det är ju bitvis tre, bli cykelväg. Kungsgatan kommer efter ombyggnationen vara mer tillgänglig för oskyddade trafikanter och förhoppningen är att vi ska kunna föra in träd eller annan grönska i gaturummet också”, sade Anna Möller, gatuchef Skövde kommun till SLA tidigare i år.

Men att bygga om en så trafikerad gata innebär att trafiken måste flytta på sig. Enligt information på Skövde kommuns hemsida stängs Kungsgatan för icke behörig trafik mellan Badhusgatan och Rådhusgatan från den 15 september till i början av december. Även Storgatan mellan Skolgatan och Kungsgatan och Storgatan mellan Kungsgatan och Kyrkogatan stängs. P-platserna utmed gatan vid biografen kommer att tas bort och trafiken här kommer att vara dubbelriktad med vändmöjlighet framför Willys.